Handlinger tilknyttet webside

NordMin

Programmet NordMin er en af de prioriteringer i det nordiske budget som Sverige gennemførte under sit formandskab i 2013. Formålet er at udvikle den nordiske mine- og mineralindustri på en bæredygtig måde for at øge konkurrencen og væksten. NordMin består af et ekspertnetværk som har til huse på Luleå tekniska universitet i Sverige. Netværket samler universiteter, forskningsinstitutter, virksomheder og andre aktører som bidrager til eller på anden måde berøres af den nordiske mine- og mineralindustri. NordMin afsluttes i 2016, men ambitionen er at netværket herefter skal fortsætte i en selvfinansieret form.
Projektbeskrivning - NordMin
Ett nordiskt expertnätverk för en hållbar gruv- och mineralindustri i Norden.
Mineral waste - disposal or value creation? Need for research and innovation
Dato: 16/03 2016 til 17/03 2016
NordMin will organize the workshop : “Mineral waste - disposal or value creation? Need for research and innovation”, combined with GeoNor 2016 Conference, March 16-17, 2016 in the Town of Mo i Rana, Nordland County, North Norway. The theme of GeoNor Conference is: “Mining and Environment”.
MSc Course: "The Business of Exploration, from the ground to the stock market"
Dato: 31/10 2016 til 04/11 2016
Luleå University MSc Course: "The Business of Exploration, from the ground to the stock market".