Handlinger tilknyttet webside

Kalender

Nordisk-baltisk bioenergi, 14.-16. april 2015 i Riga, Letland
Dato: 14/04 2015 til 16/04 2015
Den nordisk-baltiske region har den højeste andel af, samt den største stigning i, vedvarende energi i EU. Alle de skandinaviske og baltiske lande har yderst gunstige naturlige forhold for bioenergi takket være god landbrugsjord og frugtbare skove. I de baltiske lande er afhængigheden af importerede fossile brændstoffer en økonomisk og politisk udfordring. Samtidig råder landene selv over rigelige mængder biomasseressourcer. Bioøkonomi udgør derfor en mulighed for at mindske afhængigheden af import, reducere omkostningerne og skabe vækst og arbejdspladser i de nationale økonomier. De tekniske løsninger findes allerede. På den nordisk-baltiske bioenergikonference vil vi udveksle erfaringer og præsentere den seneste teknologi, fx inden for biobaseret kraftvarmeproduktion, produktion og anvendelse af pellets samt produktion af biobrændstoffer på baggrund af cellulosebaserede råstoffer. Vi vil diskutere udviklingen på markedet og politiske virkemidler. Frem for alt skal vi dog mødes, tale sammen og gøre forretninger. Den nordisk-baltiske bioøkonomikonference i Riga er årets største regionale konference i bioenergisektoren. Den nordisk-baltiske bioenergikonference afholdes under det lettiske formandskab for Det Europæiske Råd og finder sted i forbindelse med EU's energiministers rådsmøde den 15.-16. april 2015 i Riga. Latbio og Svebio ønsker jer alle varmt velkommen til Riga, hvor vi vil udveksle viden og muligheder for at udvikle bæredygtige og lønsomme energiløsninger.
Growth in Blue Bioeconomy
Dato: 02/06 2015 til 03/06 2015
Konference arrangeret af Færøernes fiskeriministerium i forbindelse med Færøernes formandskab for det nordiske fiskerisamarbejde i 2015. Konferencen vil præsentere et overblik over det enorme vækstpotentiale i den marine bioøkonomi. Målgruppen er ministre, parlamentarikere, industri, investorer, beslutningstagere og politiske rådgivere. Man vil fokusere på de politiske initiativer, der er nødvendige for at støtte vækst. Tænketanken Nordic Marine Think Tank står for afholdelsen af konferencen. Konferencen har tre temaer: Tema I: Blå vækst på globalt og regionalt niveau Tema II: Potentiel vækst i marineindustrien Tema III: Strukturer, som forhindrer eller fremmer blå vækst. Åben for tilmelding nu. Anvend det eksterne link herunder.
Møde i Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Skovbrug og Levnedsmidler, d. 26-27. juni 2014 i Selfoss, Island
Dato: 26/06 2014 til 27/06 2014
Ministerrådsmøde for sektorerne i FJLS (MR-FJLS), afholdes i Selfoss, Island, fra 26-27. juni 2014.
Workshop: Cows are not cars – how to best limit greenhouse gases and air pollution from food production?
Dato: 15/11 2013 til 16/11 2013
Agriculture contributes to emissions of air pollutants and greenhouse gases. It is both reasonable and necessary to decrease these emissions if we are serious about protecting our ecosystems from eutrophication and acidification, breathing cleaner air and mitigating climate change. But you cannot ignore the fact that cows are not cars. End-of-pipe solutions also have their limitations in other sectors, but in food production they are even more evident. We will have to think structurally. We intend to bring together people from different disciplines and backgrounds (researchers, farmers, civil servants, politicians and individuals) who care about this issue for a two-day workshop. The workshop will begin with a couple of short presentations (historical context, present emissions, existing approaches), but plenty of the time will be devoted to creating a common understanding of the challenge in order to identify areas for actions. Our focus will be on what should be done in the Nordic countries, without forgetting the global perspective.
Klimat- och luftgruppens möte
Dato: 03/12 2013 til 03/12 2013
 
Side event COP19 Reducing emissions and growing the economy - the Nordic way
Dato: 15/11 2013 til 15/11 2013
The Nordic countries are often seen as green in respect of both a good environment and reduction of Greenhouse Gas emissions. During the last decades, the Nordic countries have implemented ambitious energy and climate policies. At the same time, economic growth has been relatively strong - even through the current economic crisis. How has this been possible? What policies have been the most effective? Can these policies be implemented in other countries? Within the framework of the Open Climate Network, think tanks from Sweden, Norway and Denmark present a report highlighting some of the more efficient climate policies from the Nordic countries. Nordic Energy Technology Perspectives 2013 will show how the Nordic region can achieve a carbon-neutral energy and transport system in 2050. It is the first ever regional edition of the International Energy Agency’s (IEA) renowned global publication Energy Technology Perspectives (ETP).
Vækst i Norden - Vækst i Verden
Dato: 21/11 2013 til 21/11 2013
Dansk Erhverv og Norden i Fokus inviterer til debatmøde i forbindelse med Vækst- og Iværksætterugen. Hvordan kan vi optimere betingelserne for vores vækstvirksomheder i Norden og deres muligheder for at komme videre ud over Nordens grænser? De nordiske statsministre har netop vedtaget erklæringen ”Norden som foregangsregion for et grænseløst samarbejde for at skabe arbejdspladser og vækst” men er det godt nok?
Debat: Offentlig information til virksomheder i Norden
Dato: 28/10 2013 til 28/10 2013
I forbindelse med Nordisk Råds session 2013 i Oslo afholder Hallo Norden i samarbejde med Nordisk Råds partigrupper et debatarrangement med fokus på information til virksomheder der krydser de nordiske grænser.
Konference: Et inkluderende arbejdsliv
Dato: 28/11 2013 til 28/11 2013
Det overordnede fokus for konferencen er "et inkluderende arbejdsliv" i Norden, med særligt fokus på arbejdslivet for udenlandsfødte, migranter og indvandrere i Norden. En grov programskitse for konferencen følger her: 09.30–10.00 Kaffe og registrering, 10.00–10.20 Indledningsvis tale: Arbejdsmarkedsminister Elisabeth Svantesson (ikke endnu bekræftet) 10.20–11.00 Præsentation af nordisk fakta om integration på arbejdsmarkedet i Norden, Statistiska Centralbyrån, Sverige 11.00–11.10 Kaffepause 11.10–12.00 Præsentation af det nordiske studie om arbejdsmigration fra Østeuropa till de nordiske lande, FAFO, Norge Samtidig påbegyndes det uformelle ministermøde med de nordiske integrationsministre i Sessionsrummet 12.00–13.00 Frokost, Bobergshallen, plan 2, Særskilt frokost for integrationsministrene 13.00–13.40 ”Social Regulation” i de nordiske velfærdssystemer – Indvirkning på beskæftigelsen for unge etniske minoriteter samt unge med handicaps, NOVA, Norge 13.40–14.30 Hvad gør arbejdsmarkedsparter for at lette udlandsfødtes intræden på det nordiske arbejdsmarked? 13.40–14.05 Arbejdsgiversiden 14.05–14.30 NFS og arbejdstagersiden 14.30–14.50 Kaffepause 14.50–15.50 Paneldiskussion med de nordiske integrationsministre 15.50–16.00 Afsluttende ord: Integrationsminister Erik Ullenhag
Nordregio Forum 2013
Dato: 14/10 2013 til 15/10 2013
En konferens som behandlar aktuella ämnen som: Hur ser framtidens befolkning ut i Norden? Vem är "winner" och vem är "loser" i kampen om medborgarna? Varför klarar sig vissa regioner bättre än andra i konkurrensen om kapital, kvalificerad arbetskraft och unga talanger? Vad är det som är tilldragande och som lockar kvinnor och män samt företag till en speciell trakt? Är jämställdhet och grön innovation bra för tillväxten? Hur kan fysisk planering bidra till en positiv näringslivs­utveckling?
Utmaningar för den nordiska elmarknaden
Dato: 18/06 2013 til 19/06 2013
Välkommen till en konferens om den nordiska elmarknaden den 18 -19 juni 2013. Ett tillfälle att diskutera hur framtidens elförsörjning kan se ut och vilka utmaningar den nordiska elmarknaden står inför de kommande decennierna.

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
E-mail: