Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Engelsk

Om initiativet

Projektet "Nordisk Energikommune 2011" sætter fokus på bæredygtig energi, grøn vækst og det energirelaterede klimaarbejde i Norden. Projektet har som mål i særlig grad at anerkende de nordiske kommuner, der gør en ekstraordinær indsats for at gennemføre banebrydende energiprojekter. Alle nordiske kommuner har været inviteret til at deltage i konkurrencen. Der er i 2012 taget en beslutning om at projektet ikke føres videre.

I perioden oktober 2010 til januar 2011 fremsendte 44 nordiske kommuner en ansøgning om at deltage i Nordisk Energikommune 2011-konkurrencen, hvor de hver især fremhævede og beskrev et særligt banebrydende energiprojekt, der er blevet gennemført i kommunen.
Af disse 44 ansøgere blev 14 kommuner, der repræsenterer næsten alle de nordiske lande og selvstyrende områder, nomineret til anerkendelsen som Nordisk Energikommune i marts 2011.
I løbet af sommeren 2011 fandt evalueringprocessens andet trin sted. Her valgte en international jury vinderen af konkurrencen Nordisk Energikommune 2011.

Afgørelsen

Den 31. oktober 2011 mødtes de nordiske statsministre i København til Statsministrenes Globaliseringsforum. I forbindelse med dette arrangement afslørede Finlands statsminister, Hr. Jyrki Katainen, at den danske kommune Albertslund er udnævnt til Nordisk Energikommune 2011. Samtidig fik både den norske kommune, Drammen kommune, og Lidköping kommune fra Sverige en særlig anerkendelse for deres projekter.

Foto fra offentliggørelsen 31. oktober 2011

Foto fra offentliggørelsen 31. oktober 2011.

Se offentliggørelsen af vinderen.

Albertslund har vundet med projektet "Albertslund-konceptet – energieffektiv renovering af boliger" 

Albertslund-projektet handler om energirigtig renovering af præfabrikerede bygninger fra 1960'erne og 1970'erne. Formålet med projektet er at udvikle og demonstrere standardiserede energiløsninger til elementbyggerier, som udgør en betydelig del af det byggede miljø i langt de fleste forstæder I Norden. Projektet er blevet til i et tæt samarbejde mellem bl.a. kommunen, boligforeninger, industrier og forskningsinstitutioner.

Juryen, der ledes af talsmand Marie Donnelly fra EU-Kommissionen, begrundede sit valg med, at projektet handlede om et af de helt store globale spørgsmål, dvs. energibesparelser i eksisterende boliger. Samtidig fremhævede hun også, at projektet på fornemmeste vis demonstrerer det store potentiale, der er for udvikling af industri og grøn vækst ved et produktivt samarbejde mellem eksempelvis en kommune, boligforeninger og private virksomheder.

Information på www.norden.org. To andre kommuner opnåede også en anerkendelse ved prisoverrækkelsen.

Drammen i Norge blev udnævnt som Runner-up, med et ambitiøst lav-energi skoleprojekt, hvor bl.a. energiforsyningen interagerer med de omkringliggende kommunale bygninger Herudover modtog Lidköping i Sverige titlen "Special Mention" for sin målrettede og succesfulde udnyttelse af affald. I Lidköping omdannes affaldet bl.a. til flydende brændsel / biogas, som bruges til mange energiformål i kommunen.

Organisationen bag projektet

Initiativet Nordisk Energikommune 2011 er baseret på et samarbejde mellem det danske og finske formandskab for Nordisk Ministerråd. De nordiske landes repræsentanter inden for det nordiske energisamarbejde (Nordisk Embedsmandskomité for Energi) udgør projektets styregruppe.
I 2010 havde den danske Energistyrelse det primære ansvar for projektkoordineringen, mens det finske Ministerium for Beskæftigelse og Økonomi koordinerede initiativet i 2011.

Der er i 2012 taget en beslutning om at projektet ikke føres videre.

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
Telefon: +45 21 71 71 30
E-mail: