Handlinger tilknyttet webside

Søg støtte fra Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik.

Liste over udbud og støtteordninger der finansieres af Nordisk Ministerråd for Erhvervs-, Energi- og Regionalpolitik.
Nordisk Energiforsknings støtteordning
Nordisk Energiforskning støtter projekter på energiområdet. Støtteordningen har forskellige katagorier, som følger retningslinjerne for gældende perioder. Projekter skal minimum inddrage deltagere fra tre nordiske lande, og gerne også fra de baltiske lande, for at kvalificere sig til støtte. Der kan søges støtte af institutioner i Norden.
Projektfinansiering fra Nordic Innovation
Nordic Innovation finansierer nordiske projekter, som fremmer innovation og øget konkurrenceevne i det nordiske erhvervsliv, og som fører til kommerciel og bæredygtig udvikling. Indkaldelser af forslag publiceres på Nordic Innovations websted.
Finansiering af nordiske små og mellemstore virksomheders forstudier med henblik på etablering uden for EU og EFTA
Nopef finansierer nordiske små og mellemstore virksomheders forstudier med henblik på etablering i et land uden for EU og EFTA. Nopef bevilger betingede lån som kan konverteres til støtte når forstudierne er afsluttet. De ansøgende virksomheder bør have en profil inden for mindst ét af Nopefs fokusområder: grøn vækst, miljøteknik og vedvarende energi, nordisk spidskompetence og innovation, sundhed og velfærd.
Støtte fra Nordisk Atlantsamarbejde (NORA)
NORA bevilger NORA støtte til samarbejdsprojekter, som inddrager partnere fra mindst to af de fire NORA-lande (Grønland, Island, Færøerne og Kystnorge). NORA skal bidrage til at styrke samarbejdet i regionen for at gøre Nordatlanten til en kraftfuld nordisk region, kendetegnet ved en stærk, bæredygtig økonomisk udvikling. Det sker bl.a. ved at styrke samarbejdet mellem erhvervsvirksomheder og forsknings- og udviklingsorganisationer på tværs af landegrænserne.

Kontakt

Kolbrún Árnadóttir
Telefon: +45 21 71 71 30
E-mail:

Nasibe Baysal
Telefon: +45 29 69 29 04