Handlinger tilknyttet webside

Arrangementer for Grænsehindringsarbejdet

Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden
Dato: 19/04 2016 til 19/04 2016
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden holder deres aprilmøde i Oslo, Norge.
Præsidiets aprilmøde
Dato: 19/04 2016 til 19/04 2016
Præsidiet afholder deres aprilmøde i Oslo, Norge.
Debat: Offentlig information til virksomheder i Norden
Dato: 28/10 2013 til 28/10 2013
I forbindelse med Nordisk Råds session 2013 i Oslo afholder Hallo Norden i samarbejde med Nordisk Råds partigrupper et debatarrangement med fokus på information til virksomheder der krydser de nordiske grænser.
Løsningsorienteret workshop for kulturarbejdere og scenekunstnere i Øresundsregionen
Dato: 15/05 2013 til 16/05 2013
Vi vil gøre det muligt for kulturarbejdere og scenekunstnere at arbejde problemfrit på begge sider af Øresund. Derfor henvender vi os til repræsentanter for svenske og danske kulturinstitutioner, myndigheder og faglige organisationer som har kendskab til konkrete problemer og mulige løsninger.
Færre grænsehindringer, mere vækst
Dato: 17/04 2012 til 17/04 2012
Som optakt til Folketingsdebatten om grænsehindringer 20. april inviterer den danske delegation i Nordisk Råd, Öresundskomitten og Norden i Fokus til høring om grænsehindringer på Christiansborg. Finn Lauritzen, Direktør for Öresundskomiteen præsenterer nye tal fra den kommende Tilvækstanalyse for Øresundsregionen.
Grænsehindringsdebat, Åland
Dato: 20/04 2012 til 20/04 2012
 
Grænsehindringsdebat i Norge
Dato: 24/04 2012 til 24/04 2012
 
Grænsehindringsdebat i Finland
Dato: 25/04 2012 til 25/04 2012
 
Grænsehindringsdebat i Folketinget, Danmark
Dato: 20/04 2012 til 20/04 2012
 
Grænsehindringsdebat, Island
Dato: 20/04 2012 til 20/04 2012
 
Grænsehindringsdebat i Riksdagen, Sverige
Dato: 11/04 2012 til 11/04 2012
 
Utdanning i Norden: Muligheter og restriksjoner
Dato: 29/11 2011 til 22/11 2011
Nordisk ministerråds opplysningstjeneste, Hallo Norden, og Foreningen Norden arrangerer et seminar om utdanningsmuligheter for unge i Norden 29. november. På seminaret kan man blant annet høre innlegg fra Islandske studenters lånefond, Foreningen for islandske studenter i utlandet og Kontoret for internasjonal utdanning. I tillegg vil studenter utveksle erfaringer. De vil drøfte spørsmål som om unges muligheter til å studere i Norden har minket de siste år, og om hvordan man kan nå fram til ungdommer med mer opplysning. Seminaret er åpent for alle og det er gratis inngang.
Hvordan fjerner vi grænsehindringerne i Norden?
Dato: 31/10 2011 til 31/10 2011
Nordisk Ministerråds informationstjeneste, Hallo Norden, inviterer til debat om grænsehindringer i Norden. Hallo Norden præsenterer debatoplægget "Historien om Jyrki och Jóhanna", som er en fortælling om en families møde med en række af de problemer som nordiske borgere oplever når de bevæger sig over grænserne i Norden. Hallo Norden har inviteret Nordisk Råds partigrupper til at diskutere med afsæt i debatoplægget. Hvilke grænsehindringer er vigtigst at løse, og hvordan gør vi det?
Vækstpotentiale – hvorfor Norden ikke har råd til grænsehindringer
Dato: 30/11 2011 til 30/11 2011
Konferencen vil belyse det uudnyttede potentiale i det nordiske samarbejde med fokus på væksthæmmende regelværk mellem landene. Ved at identificere de virksomheder eller brancher hvor potentialet er størst og hindringerne flest skabes motivation til handling.
Vækst og udvikling i Øresundsregionen
Dato: 07/02 2011 til 07/02 2011
Øresundskomiteen og Grænsehindringsforum vil hæve ambitionerne for Øresundsintegrationen efter råd fra erhvervslivet. Derfor indbyder vi hermed til konferencen ”Vækst og udvikling i Øresundsregionen”. Tilmeld hos clh@oresundskomiteen.dk
Skal Norden være en forbundsstat?
Dato: 05/11 2010 til 05/11 2010
Debatmøde med Gunnar Wetterberg forfatter til Nordisk Ministerråd og Nordisk Råds årbog 2010 „Förbundsstaten Norden“ 5. november i København. Wetterberg præsenterer sine idéer og diskuterer dem med Professor Thorsten Borring Olesen, Aarhus Universitet og Henrik Dam Kristensen (S) Formand for den danske delegation til Nordisk Råd. Tv-vært Clement Behrendt Kjersgaard styrer debatten.
Värmland midt i Norden - grænseoverskridende muligheder
Dato: 11/05 2010 til 11/05 2010
I en globaliseret verden får regionerne en stadig mere fremtrædende rolle – således også i Norden. Med sin centrale position har Värmland store muligheder for vækst og samarbejde på tværs af grænsen. Men hvilke grænsehindringer møder man, og hvordan kan de fjernes? Hvordan påvirkes regionen af det samarbejde som finder sted på nordisk niveau?
Øresundsbro = Øresundsborgere?
Dato: 19/03 2010 til 19/03 2010
Norden i Fokus inviterer i samarbejde med Øresundskomiteen til debatmøde om Øresundsregionens fremtid i anledning af 10 års jubilæet for Øresundsbroen- og regionen. Mødet foregår i Fællessalen på Christiansborg. I debatmødet deltager den svenske historiker og samfundsdebattør Gunnar Wetterberg, der har skabt meget debat med sine artikler om en nordisk forbundsstat i Dagens Nyheter. Han fremlægger sin 'realistiske utopi' og debatterer med Cristina Husmark Pehrsson, minister for Nordisk Samarbejde, Mikael Stamming, direktør for Øresundskomiteen og Halldór Ásgrímsson, tidligere generalsekretær for Nordisk Ministerråd. Under overskriften "Kommunikationsbro eller brist?" deltager Finn Hansen, Chef for Breve Danmark og medlem af Koncernledelsen for Posten Norden, Jacob Hedebrink, Forvaltningschef for Copydan Kabel -TV, Pia Kinhult, Regionråd i Skåne og Sveriges medlem i Grænsehindringsforum og Henrik Dam Kristensen, MF og medlem af Nordisk Råds Medborger og Forbrugerudvalg.
Seminar for unge parlamentarikere og ungdomspolitikere i Vilnius
Dato: 03/06 2010 til 04/06 2010
Youth empowerment and young people’s participation in society - Unge menneskers muligheder for at være med til at forme samfundet er i fokus på Nordisk Råds seminar for unge parlamentarikere og ungdomspolitikere i Vilnius, Litauen. Bevægelighed på tværs af landegrænserne, visumspørgsmål og unges indflydelse via internettet og sociale medier er nogle af de temaer som vil blive behandlet. Målet er at formulere en resolution baseret på spørgsmålene: Hvordan kan vi sikre de unges indflydelse i samfundet, hvilke forhindringer er der, og hvordan kan vi lære af hinandens erfaringer?

Kontakt

Claes Håkansson
Telefon: +45 33 96 02 90
E-mail: