Handlinger tilknyttet webside

Nordiske løsninger på globale udfordringer?

(10:00-12:00)

Invitation til lancering og debat. Fem nordiske tænketanke og Nordisk Ministerråd står bag ny analyse som viser at 15 afprøvede nordiske løsninger kan reducere drivhusgasudledningen med 4 gigaton årligt hvis de bliver anvendt i andre dele af verdenen med lignende forudsætninger. Nordisk Energiforskning og det Internationale Energi Agentur (IEA) har endvidere fremlagt en analyse som anviser hvordan Norden kan sikre karbonneutrale energisystemer i 2050. CONCITO, Sitra, Nordisk Energiforskning og Nordisk Ministerråd inviterer til lancering af rapporterne og debat om hvordan Danmark kan styrke eksporten af grønne løsninger yderligere.

Sted

Nordens Hus
Ved Stranden 18, København
Danmark

Program

10.00 - 10.05   Velkomst ved Dagfinn Høybråten, NMR Generalsekretær

10.05 - 10.10   Moderator, Connie Hedegaard, Formand for CONCITOs bestyrelse    

10.10 - 10.25   Hans Jørgen Koch, Nordisk Energiforskning præsenterer rapporten “Nordic Energy Technology Perspectives 2016”

10.25 - 10.40   Janne Peljo, Sitra præsenterer Nordic Green to Scale analysen

10.40 - 10.50   Indlæg ved Lars Christian Lilleholt,  Energi-, forsynings- og klimaminister

10.50 - 11.35   Panel debat

  • Troels Ranis, Branchedirektør, DI
  • Morten Dyrholm, Group Senior Vice President, VESTAS 
  • Hans Jørgen Koch, Direktør, Nordisk Energiforskning
  • Birger Lauersen, International Direktør, Dansk Fjernvarme
  • Malin Kock Hansen, Innovations Rådgiver, Nordic Innovation
  • Finn Mortensen, Direktør, State of Green

11.35 –11.40    Q and A

11.40 – 11.45   Connie Hedegaard afrunder og Hans Jørgen Koch afgiver afsluttende bemærkninger

11.45 – 12.00   Let frokost

Kontakt

Louise Hagemann
Telefon: +45 21 71 71 41
E-mail: