Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk

Om de nordiska informationskontoren

Utöver det informationsarbete som görs inom Nordiska ministerrådet, främst utgående från de nordiska huvudstäderna, finansierar Nordiska ministerrådet också regional informationsverksamhet för att synliggöra det officiella och det folkliga nordiska samarbetet, samt sprida information om nordiska stödordningar och utlysningar, och om det nordiska samhället generellt.

Den regionala informationsverksamheten handhas av Föreningarna Norden i Sverige, Finland, Norge och Island. Dessutom upprätthålls ett nordiskt informationskontor i Sönderjylland/Sydschlesvig.

Kontakt

Emelie Barbou des Places
Telefon: +45 29 69 29 38
E-mail: