Nordisk Ministerråd er de nordiske regeringers officielle samarbejdsorgan. Nordisk Ministerråd arbejder for fælles nordiske løsninger, som giver synlige positive effekter for alle som bor i Norden.

Visit Websitehttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4304Ny bog: Nordiska Röster – om Nordens röst i världenhttp://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:norden:org:diva-4304http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/intern/billeder-til-banner/nordiske-stemmer
Fakta om Nordenhttp://www.norden.org/da/fakta-om-nordenHvor ligestillede er vi i Norden?Ligestilling mellem mænd og kvinder er en grundlæggende værdi i de nordiske lande. Ligestilling handler om lige rettigheder, forpligtelser...http://www.norden.org/da/fakta-om-norden/gender-equality-indicatorshttp://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/intern/billeder-til-banner/balance-vinder-af-en-konkurrence-om-ligestilling
Visit Websitehttp://www.norden2014.org/Nordisk Ministerråds årsberetning 2014: "Sammen er vi stærke"http://www.norden2014.org/http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/intern/nordiska-ministerraadets-aarsberaettelse-2014
Deklarationerhttp://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/deklarationerVision for Norden: Sammen er vi stærkereDe nordiske samarbejdsministre kom med en fælles vision for det nordiske samarbejde den 6. februar 2014 http://www.norden.org/da/nordisk-ministerraad/samarbejdsministrene-mr-sam/deklarationer/norden-2013-sammen-er-vi-staerkerehttp://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/flag/nordenflaggan
Passpørgsmål, statsborgerskab og folkeregistreringhttp://www.norden.org/da/om-samarbejdet-1/nordiske-aftaler/aftaler/passpoergsmaal-statsborgerskab-og-folkeregistreringFakta om de nordiske aftaler om pas- og ID-kontrolDa flere nordiske lande for nylig har indført midlertidig grænsekontrol, kan du her se korte fakta om de nordiske aftaler, der regulerer besiddelsen...http://www.norden.org/da/om-samarbejdet-1/nordiske-aftaler/aftaler/passpoergsmaal-statsborgerskab-og-folkeregistrering/nordiske-aftaler-om-paskontrol-ved-de-indre-graenser-i-nordenhttp://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/tema/lov-og-ret/svensk-pas

Department


Title

Test text

/