Handlinger tilknyttet webside

Michael Tetzschner, Nordisk Råds præsident 2018

Michael Tetzschner er valgt til Nordisk Råds præsident i 2018.

Fotograf
Magnus Fröderberg/Norden.org

Michael Tetzschner er medlem af Stortinget i Norge. Han repræsenterer partiet Høyre og har siddet i Stortinget siden 2009. Han har desuden været medlem af Nordisk Råd siden 2009. Michael Tetzschner er i dag ordfører for den norske delegation i Nordisk Råd og viceordfører i Den Konservative Gruppen. Han er uddannet jurist og voldgiftsdommer.

Under Tetzschners og Norges præsidentskab for Nordisk Råd i 2018 fortsætter arbejdet med at fjerne grænsehindringer mellem de nordiske lande. Det norske præsidentskab vil især prioritere en styrkelse af det nordiske samarbejde inden for sundhed, uddannelse, havmiljø og forsvar.

Kontakt

Matts Lindqvist
Telefon: (+45) 29 69 29 05