Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk
Oktober, 2018

Dags för årets politiska höjdpunkt - sessionen

Årets politiska höjdpunkt, Nordiska rådets session, är snart här. I år blir den speciell, det blir den första sessionen som sammanfaller med värdlandets 100-årsjubileum, vilket förstås kommer att märkas på många olika sätt och gör sessionen extra högtidlig.

Britt Lundberg
Fotograf
Magnus Fröderberg/norden.org

Sessionen i Helsingfors blir både en utvärdering, uppföljning och en avslutning på det finländska ordförandeskapet i Nordiska rådet.

Vi inledde med ett seminarium om bistånd i början av året. Vi kan konstatera att en hel del satsningar görs för att göra livet bättre för människor även i andra delar av världen. Men frågan är - hur mycket effektivare och bättre nytta kunde inte pengarna användas om vi satsade nordiskt tillsammans? Nu har vi bjudit in alla biståndsministrar till sessionen för att höra hur de ser på det.

Förnyelsebar energi har varit ett högt prioriterat område under ordförandeskapsåret. Det är därför extra intressant att förre Nokiachefen Jorma Ollilla i samband med sessionen presenterar sin utredning, där han drar slutsatsen att om vi samarbetar nordiskt inom energi så kan vi verkligen bli världsledande på det området.

För var och en nordbo som rör sig inom Norden, studerar, pendlar, startar företag så finns det olika hinder som försvårar vardagen när man flyttar till ett annat land. Därför har vi under hela året haft huvudfokus på gränshinder och bjudit in statsministrarna till sessionen för att berätta hur arbetet med att undanröja gränshinder framskrider och vilka visioner och utmaningar som finns.

Sessionen ska även att ta ställning till ett initiativ om gemensamt elektroniskt id inom Norden, i syfte att förenkla proceduren att öppna bankkonto, ställa barn i dagiskö o.s.v.

Nordiska rådet kommer sannolikt också att godkänna ett förslag på att Norden ska profilera sig mer inom fredsförebyggande arbete och att freden i sig kunde vara ett värdefullt varumärke för Norden. Vi är oerhört stolta över att Nobelpristagaren, president Martti Ahtisaari, medverkar och talar om fredsmedling vid sessionen.

Den ökande oron omkring oss och den politiska osäkerheten i EU betyder också att någon måste ta ledningen. Här kan Norden spela större roll än i dag och ta ledarskap. Men för det behöver vi jobba mer gemensamt, och ett viktigt första steg är Nordiska rådets satsning på en medarbetare i Bryssel.

I Stockholm hade vi i våras en debatt om Norden och USA. Diskussionen inspirerade oss till att förnya vår internationella strategi. Inom det Nordiska samarbetet behöver vi fokusera och samla insatserna och resurserna om vi ska nå resultat. Jag är oerhört imponerad och stolt över mina kollegor i presidiet som under två möten lyckats ta fram ett förslag till hur våra externa samarbeten ska prioriteras de närmaste fem åren. Hur det tas emot av Nordiska rådet får vi svar på under sessionen.

Det här är ett axplock på vad som händer på sessionen. Förutom allt detta kommer ett stort antal medlemsförslag från våra politiker att behandlas, bland annat Färöarnas önskan om fullvärdigt medlemskap i det nordiska samarbetet och förslaget på att finskan och isländskan ska bli officiella arbetsspråk. Om remissvaren som inkommit i dessa ärenden fortfarande är aktuella så kommer de sannolikt inte att vinna fullt gehör, men åtminstone kommer båda ärendena att mötas med skrivningar som leder till förbättringar i praktiken.

Sessionen är ett av verkligt få tillfällen som nordiska politiker har tillfälle att debattera på nordisk nivå. Jag hoppas att alla visar en ”nordisk mognad” och låter de sakpolitiska frågorna från den nationella regerings-oppositionssituationen stanna hemma.

Jag ser mycket fram emot årets session, den 69:e i ordningen, i Helsingfors.

Britt Lundberg, Nordiska rådets president