Handlinger tilknyttet webside
Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Svensk
Marts, 2017

Ett enat Norden gör gott för EU:s framtid

Europeiska kommissionens vitbok om EU:s framtid innehåller fem scenarier som kommissionen ser som både möjliga och önskvärda. Alla bygger på tanken om att EU-samarbetet kommer att fortsätta och utvecklas. Det är bredden och tempot som varierar, beroende på scenario.

EU og Norden
Fotograf
Silje Bergum Kinsten/norden.org

Jag förväntade mig dock att vi skulle få ett mer konkret förslag från kommissionen, inte bara fem punkter öppna för diskussion. Men det kanske är ett helt medvetet drag från kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker.

Kanske tänker han att ”nu är bollen hos er, tala om hur ni vill ha det så fixar vi det”. Den strategin skulle göra medlemsländerna mer ansvariga och delaktiga för utvecklingen och lämna mindre utrymme för framtida klagomål.

Vitboken ger en bra utgångspunkt för diskussionen. Vi behöver aktivt föreställa oss vad är det för union som vi vill ha? Kan vi tänka oss att de medlemsstater som vill går vidare på vissa områden, medan andra står utanför? Eller är EU bara en inre marknad som behöver administreras men inte mer än så?

Vi ska fatta medvetna beslut, inte bara "flyta med strömmen".

De nordiska länderna har en särskild ställning när det gäller EU:s inre marknad. Vi är mer integrerade och vi har också, via våra statsministrar, alldeles nyss uttryckt målet om att vara den mest integrerade regionen i världen. Den politiska viljan är på plats, alltså.

Men det finns en risk för splittring när det gäller de nordiska ländernas syn på EU:s framtid. Med tanke just på kommissionens fem scenarier skulle det vara önskvärt att vi i Norden - både inom och utanför EU - hade ungefär samma vision och syn.

Under historiens lopp har det nordiska samarbetet tyvärr sällan - åtminstone sedan EU:s ankomst - varit en första prioritet för de nordiska regeringarna. Det har lett till att vi inte hela tiden medvetet jobbat för en öppen nordisk region. I stället har vi antingen litat för mycket - eller skyllt för mycket på EU.

Ett svagare EU kommer sannolikt att kräva mer av Norden.

De fem scenarierna som EU-kommissionen lagt fram avser EU:s utveckling. För nordiskt samarbete måste vi skapa våra egna scenarier. Frågan är i vilket skede vi sätter fart på den utveckling som pågår redan nu: att göra den nordiska hemmamarknaden till verklighet, och göra det så att resten av EU kan ta lärdom och följa oss.

EU och Norden ska komplettera varandra!

Britt Lundberg, Nordiska rådets president