Handlinger tilknyttet webside

Nomineringsskema til Nordisk Råds miljøpris 2018

I år uddeler Nordisk Råd sin miljøpris for 24. gang. Alle kan være med til at foreslå kandidater, som har mulighed for at få prisen på 350.000 danske kroner.

Livet i havet er tema for Nordisk Råds miljøpris 2018

Nordisk Råds miljøpris 2018 gives til en virksomhed, en organisation eller en person, som gør en indsats for at beskytte livet i havet.

Frist for at indsende forslag er mandag 14. maj.

Forslagsstiller (indstiller)
Virksomhed, organisation eller person som foreslås (indstillede):
Hvordan opfylder initiativet kriterierne for prisen med hensyn til: effekt, nyskabelse, skalerbarhed og potentiale, samt relevans?

Tag hensyn til nedenstående kriterier i din begrundelse for nomineringen, som maksimalt må fylde en A4-side. 

  1. Effekt: Hvordan påvirker initiativet de udfordringer, som livet i havet står over for?

  2. Nyskabelse: Hvordan adskiller initiativet sig fra andre inden for feltet?

  3. Skalerbarhed og potentiale: Hvordan kan initiativet skalere videre til andre lande og/eller brancher?

  4. Relevans: Hvilken værdi har initiativet for miljøarbejde i Norden?

Kontakt

Heidi Orava
Telefon: +45 21 71 71 48
E-mail: