Handlinger tilknyttet webside

Medlemsförslag om att utöka försvarssamarbetet mellan reservister och frivilliga i de nordiska länderna

Hvor er sagen nu?

  1. Forslag behandles
  2. Debat og beslutning
  3. Sagen er afsluttet
Sagsnummer
A 1719/presidiet
Udvalg
Præsidiet
Forslagsstiller
Anne Louhelainen, Jan Erik Messmann, Juho Eerola, Mikkel Dencker
Forslagsstillende partigruppe
Nordisk frihed
Dato
03/04 2017
Dokument
A 1719_presidiet.pdf — PDF document, 229Kb
Dato
20/09 2017
Dokument
Bet. A 1719_presidiet.pdf — PDF document, 247Kb

Kontaktperson

Lárus Valgarðsson
Telefon +45 24 69 94 42