Handlinger tilknyttet webside

20. Sessionens afslutning

Præsident: Bertel Haarder

Præsidenten: Så går vi til punkt 20, som hedder Sessionens afslutning. Og når vi ser på uret, kan vi se, at man må sige, at vi er ret præcise, som vi skal være, og derfor vil jeg heller ikke holde nogen lang tale til afslutning. Men jeg vil godt ganske kort sige, at jeg glæder mig over den session, vi her har gennemført. Jeg har tidligere været med på Nordisk Råds sessioner ganske mange gange både som rådsmedlem og som minister. Jeg synes, der har været en ny dynamik både i rådet og i ministerrådene. Jeg tænker på arbejdet vedrørende grænsehindringer, og jeg tænker på den nye præsidents stærke ord om opfølgning og om det fortsatte pres på de forskellige ministerråd. Jeg tænker på globaliseringsprojektet, hvor vi har fremført, at vi ved siden af den grønne vækststrategi også vil have en sund vækststrategi, altså forskningsprogrammer for sundhed og velfærd. Og jeg tænker på hele vores debat om nye arbejdsformer, opgøret med konsensusprincippet, indførelsen af en minisession for at afkorte sagsbehandlingstiden samt flere møder mellem samarbejdsministrene og rådet. Det er alt sammen, for at vi får højere hastighed og mere politik i vores nordiske samarbejde.

Det var også en glæde i går at høre udenrigsminister Carl Bildts redegørelse for det forsvarspolitiske samarbejde. For 20 år siden måtte vi ikke tale om udenrigs- og forsvarsspørgsmål, nu står så en udenrigsminister fra et neutralt land og fortæller politikere fra NATO-lande, at vi nu skal samarbejde om indkøb af isenkram til forsvaret for at få det billigere. Også på andre måder kan vi samarbejde; vi deltager jo i en række aktioner uden for vore grænser.

Den arktiske dimension er ny. I takt med at isen smelter, udvides vores nærområde, og der bliver flere og flere spørgsmål at tage vare på, som det også viste sig her til morgen, hvor præsidiet holdt møde med repræsentanter for de vestrussiske folkevalgte.

Vi startede sessionen med at drøfte åbenhed i Norden. Vi bekræftede den linje, som Norge ved den norske statsminister har lagt, nemlig at vi møder udfordringen med mere åbenhed, mere demokrati, men ikke med naivitet. Det er et rigtig godt nordisk standpunkt at stå fast på.

Til allersidst vil jeg takke medlemmerne for det gode fremmøde, der har været; det meste af tiden. Det har været en fornøjelse. Tak til hver enkelt, og selvfølgelig særlig til dem, der er blevet her til det allersidste. Og så blev klokken fem minutter over to, men det synes jeg godt vi kan tillade os. Jeg ønsker alle en god og sikker rejse hjem på trods af tågen. Tak for denne session.