Handlinger tilknyttet webside

Lande og områder

Det officielle samarbejde i Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd er et samarbejde mellem Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Fotograf
Johannes Jansson/norden.org

Både Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd har et antal samarbejdspartnere og deltager aktivt i andet regionalt samarbejde.

Nordisk Råd deltager i det parlamentariske Østersøsamarbejde i BSPC både ved at have en delegation på det årlige møde og ved at repræsentere sine medlemslande i organisationens permanente komité. I den permanente arktiske parlamentarikerkomité (SCPAR), som er det parlamentariske modstykke til Arktisk Råd har Nordisk Råd observatørstatus.

Nordisk Ministerråd har observatørstatus i Arktisk Råd som er et samarbejdsorgan for regeringer med arktiske områder inden for sine territorier. Ud over de nordiske lande med Grønland og Færøerne drejer det sig om Canada, Rusland og USA. Ministerrådet er også en aktiv deltager i Baltic Sea Initiative, som arbejder for at styrke regionens konkurrencekraft og i gennemførelsen af flere områder af EU's nordlige dimension. Desuden deltager ministerrådet som partner i det samarbejde som er initieret af Barentsrådet og Barents Regional Council.

Nordisk Ministerråd har samarbejdskontorer i Estland, Letland og Litauen.

Inden for rammerne af det officielle samarbejde findes et stort antal nordisk ejede institutioner. En af institutionerne – Den Nordiske Investeringsbank (NIB) – har siden 2005 også haft Estland, Letland og Litauen som medejere.

Kontakt

Marita Hoydal
Telefon: 0045 29692915
E-mail: