Handlinger tilknyttet webside

Nordisk samarbejde om forskning

Norden arbejder for at etablere et sammenhængende område hvor viden kan flyde frit på tværs af de nordiske landegrænser. Dette område skal fremstå som internationalt attraktivt, inkluderende i forhold til omverdenen og fungere som et flagskib for regionen Norden.

Udfordringerne på forskningsområdet er betydelige, og den videnskabeligt baserede viden udgør et vigtigt grundlag med henblik på at skabe udvikling og vækst.

Globaliseringen betyder at uddannelse og forskning i stadig højere grad internationaliseres, og at konkurrencen om talenter og succesfulde innovationer intensiveres.

Satsningen på forskning fremmer landenes konkurrenceevne i en globaliseret verden.

Målsætningerne i henhold til den strategi som Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U) har på området er at:

 • Udvikle det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA) som en del af det tilsvarende europæiske forskningsområde (ERA) – fremme den femte frihed – fri bevægelse af viden.
 • Understøtte samarbejdet mellem nationale og nordiske forskningsfinansieringsorganer om et fleksibelt samspil mellem forskningsfinansiering, forskningsprioriteringer
  og forskningsinfrastruktur.
 • Facilitere samarbejde på forskningsområdet som giver forskningsaktørerne større muligheder og landene merværdi.
 • Understøtte nordiske fællesinitiativer inden for forskningsinfrastruktur.
 • Fremme eScience og e-Infrastruktur.
 • Bidrage til et øget fokus på forskning, innovation og anvendelse i forbindelse med udvikling af grønne teknologier, herunder grøn IKT.
 • Fjerne hindringer for den frie bevægelighed for studerende, forskere og viden i Norden.
 • Følge op på uddannelsesforsknings- og formidlingsinitiativet som et samlende initiativ for hele uddannelsesområdet.

Hvorfor nordisk samarbejde?

Samarbejdet mellem nordiske universiteter og højskoler, forskere og forskergrupper er allerede intensivt og omfattende.

I et voksende EU skærpes kravene til et regionalt samarbejde yderligere. Et udviklet nordisk forskningssamarbejde er vigtigt af en række årsager:

 • Det skaber en kritisk masse for fremgang og spidskompetence.
 • Det udvikler platforme for internationalt samarbejde.
 • Det profilerer Norden som en ledende vidensregion.
 • Det gør regionen mere attraktiv for talenter, investeringer og som samarbejdspartner.
 • Det forstærker Norden og regionens indsats inden for EU's programmer og initiativer.
 • Det skaber en model for Europa med henblik på det transnationale forskningssamarbejde.

Internationalt samarbejde

Videnskabelig informationssøgning er af natur en international og global virksomhed.

NordForsk

NordForsk blev etableret den 1. januar 2005 som et nordisk organ under Nordisk Ministerråd for Uddannelse og Forskning (MR-U). NordForsk har ansvaret for det nordiske samarbejde inden for forskning og forskeruddannelse.

I dag har NordForsk et veletableret samarbejde med otte nationale forskningsorganer og en projektportefølje på mere end 200 projekter med over 11.000 involverede forskere.

Fra og med 1. januar 2014 bliver Nordisk Sommeruniversitet og Nordisk Komité for Bioetik drevet i regi af NordForsk.

Der findes også et formelt nordisk forskningssamarbejde inden for rammerne af en række samarbejdsorganer:

Desuden findes der et nordisk forskningssamarbejde mellem de nordiske forskningssponsorer inden for rammerne af NOS-organerne:

Fokus og prioriterede områder

 • Klima, energi, miljø, velfærd og sundhed
 • Topforskningsinitiativet
 • En overordnet plan for videreudviklingen af det nordiske forsknings- og innovationsområde (NORIA)
 • NORIA og ERA
 • Nordisk-baltisk forskningssamarbejde

Kontakt

Daniel Holmberg
Telefon: +45 29 69 29 52
E-mail: