Handlinger tilknyttet webside

Dansk-Islandsk fond

Fondet skal virke for en styrkelse af den åndelige forbindelse mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved universiteter og højere læreanstalter.

Fondet skal virke for styrkelse af de kulturelle og intellektuelle forbindelser mellem Danmark og Island, arbejde for at fremme islandsk forskning og videnskab samt give støtte til islandske studerende ved danske universiteter og højere læreanstalter. Fondet støtter også studie- og forskningsophold på Island, eksempelvis i forbindelse med udveksling og feltarbejde. Derudover har fondet ydet støtte til forskellige kulturelle projekter, herunder bogudgivelser, litteraturfestivaler samt musik- og teaterprojekter.  

Fondet disponerer årligt over cirka 60.000. DKK, som er afkast af den én gang fastsatte kapital.

Ansøgningerne behandles af fondets bestyrelse.

Ansøgningsfrister: 1. april og 1. oktober.  Ansøgning om støtte til islandske studerende i forbindelse med uddannelse ved danske universiteter eller andre institutioner skrives på særligt skema, der kan rekvireres ved henvendelse onsdage kl. 10-13 til nedenstående adresse/telefon. Derudover kan ansøgningsskema også rekvireres via nedenstående mailadresse:

Dansk-Islandsk Fond

Sankt Annæ Plads 5

DK-1250 København K

Telefon: +45 33 14 82 76

E-post: danskislandskfond@mail.dk

Tilgængelig i følgende lande:

Danmark, Island, Grønland, Færøerne

Relateret organisation

Dansk-islandsk fond

Kontakt

Alf Kronvall
Telefon: +45 2969 2910