Big Picture Midnight Pink
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Mange fordele ved nordisk samarbejde inden for grøn eksport og finansiering De nordiske lande bør i fællesskab skabe forudsætninger for at virksomheder kan eksportere grønne løsninger – styrken i det nordiske brand... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/mange-fordele-ved-nordisk-samarbejde-inden-for-groen-eksport-og-finansiering http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/intern/topforskningsinitiativet/vindmoelle
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Verdens energiministre mødes i Norden i maj I slutningen af maj samles energiministrene fra verdens største økonomier i Øresundsregionen for at diskutere, hvordan overgangen til grøn... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/verdens-energiministre-moedes-i-norden-i-maj http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/tema/energi/vindmoeller-i-oeresund
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Färöisk tång och norska enzymer till Bioeconomy Summit Storskalig odling av tång till havs utanför Färöarna drar till sig internationellt intresse just nu. Tången säljs till livsmedels- och... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/faeroeisk-taang-och-norska-enzymer-till-bioeconomy-summit http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/tema/natur/hav-1
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Tolv forslag udgør strategien for det nordiske lederskab på klima- og miljøområdet De nordiske lande skal gå sammen om den grønne omstilling, ikke mindst når det gælder klimaspørgsmålene, for at landene skal kunne agere... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/tolv-forslag-udgoer-strategien-for-det-nordiske-lederskab-paa-klima-og-miljoeomraadet http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/tine-sundtoft.jpg
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Nordisk kamp mot arbetsmarknadens brottslingar Svartjobb, skattefusk och människohandel - arbetslivskriminalitet och social dumpning på arbetsmarknaden utsätter inte bara enskilda för... http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/nordisk-kamp-mot-arbetsmarknadens-brottslingar http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/personer/mr-a

Department


Title

Test text

    /