Small Picture Red Yellow
Nyheder http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder Fem statsministrar lanserar initiativ för hållbar utveckling De fem nordiska statsministrarna lanserar initiativet Nordic Solutions to Global Challanges för att bidra till uppfyllelsen av målen för global utveckling. Norden vill dela med sig av erfarenheterna kring att investera i jämställdhet, grön omställning, hållbar matproduktion och välfärdsteknologi, och inbjuder världen till ett kunskapsutbyte. http://www.norden.org/da/aktuelt/nyheder/fem-statsministrar-lanserar-initiativ-foer-haallbar-utveckling http://www.norden.org/da/aktuelt/billeder/arrangementer/nordisk-raads-session/session-2016/mf161102-eo1i0877.jpg

Department

Title

Test text

    /

    Twitter - #NordicSolutions