Handlinger tilknyttet webside

Nordic Master Programme

Med Nordic Master Programme får de studerende viden og oplevelser fra op til tre nordiske lande i én og samme engelsksprogede mastergrad. Det er en kompetence som de enkelte lande ikke kan skabe alene.

Posering
Fotograf
Karin Beate Nøsterud/norden.org

Mobilitet og kvalitet udgør de primære elementer i Nordic Master Programme. Ud over at være et masterprogram af høj standard, skaber det et fælles nordisk uddannelsesområde og fremmer samtidig et frit flow af viden mellem landene.

Det fællesnordiske masterprogram giver de studerende mulighed for at bo og studere i mindst to nordiske lande i løbet af de to år programmet varer.


Et bredt spektrum af muligheder

Fælles for Nordic Master-programmerne er at de er engelsksprogede og omfatter mindst 120 ECTS. Derudover er de meget forskellige, da de 25 eksisterende fællesnordiske mastergrader fordeler sig på en række forskellige fagområder – fra havbiologi- og ingeniøruddannelser til uddannelser inden for glaspusteri og ledelse inden for kulturområdet.


Tilfredse studerende

Tilfredshedsundersøgelser og interviews viser at Nordic Master-studerende er meget tilfredse med programmet. I tilfredshedsundersøgelsen fra 2012 svarer 93 % af de studerende at de vil anbefale programmet til andre. De studerende sætter især pris på selve mobiliteten i programmet, og hele 70 % svarer at det i høj grad er mobiliteten som har fået dem til at tage en Nordic Master.

Programmerne har vist sig at være attraktive for både nordiske og internationale studerende. I øjeblikket kommer cirka 40 % af de studerende fra Norden, mens 20 % er fra Europa og 40 % fra lande uden for Europa. 


Hvordan opretter man en ny Nordic Master?

Mindst tre nordiske universiteter og/eller andre højere uddannelsesinstitutioner kan i fællesskab søge om midler op til 1,5 millioner danske kroner fra Nordisk Ministerråd for at starte et Nordic Master-program. Hvert program skal have et universitet som koordinator, og mindst to andre uddannelsesinstitutioner skal fungere som partnere.

Nordic Master administreres av Utbildningsstyrelsen i Finland.

Der indkaldes i øjeblikket ansøgninger til Nordic Master, og ansøgningsfristen er den 29. september 2017.

Læs mere om masterprogrammet på nordicmaster.org


Kontakt

Kai Koivumäki
Telefon: +45 21 71 71 24
E-mail: