Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian.

Aslak Bonde

Artikler af Aslak Bonde

A strong model
Aslak Bonde
Feb 23, 2012
Few things are less controversial in Norway than the Norwegian, or Nordic, co-operative model. All parties and organised interest groups are in principle in agreement that it is good for the country that we have a lot of trust, small differences, a great deal of co-operation and an extensive culture of compromise. Conflicts in the Norwegian society are to a large extent about how best to preserve the co-operative model and eyes are turned more towards the EU than towards the Nordic Region.
Climate clash on hold
Aslak Bonde
Dec 02, 2011
In the winter, or the spring, the Norwegian parliament (Storting) will make the unpopular decisions which will result in tremendous cuts in Norwegian climate gas emissions by 2020. Or perhaps there will be yet another delay? 14 years' experience of follow-up to the Kyoto Agreement indicates that the politicians will once again put the difficult decisions off. It is much easier to save the rain forests in Brazil and Indonesia than to force Norwegians to drive their cars less.
Is it naive to be open?
Aslak Bonde
Oct 27, 2011
When Jens Stoltenberg committed us all to meet terror with more openness and democracy, he added in the same sentence that we should never be naive. In the months that have elapsed since the 22 July, it has become clearer how difficult it is to weigh these promises up against each other. It has also been surprisingly difficult to assess whether Norwegian society has become more divided or more united after the terror attacks, and whether there are grounds for more or less extremism.
Nasjonsbyggingen fortsetter
Aslak Bonde
Aug 24, 2011
Politikere er velgerstyrt. Det er hovedforklaringen på at de mange vyer om nye veier og toglinjer til Sverige og resten av Europa forblir på tegnebrettet. Det er på norske veier og tog velgere flest befinner seg, og de vil at politikerne først bruker penger på å gjøre det norske transportnettet bedre. Kanskje er det likevel en endring på gang. Utredningene av høyhastighetstog er konkrete, og det toget kan komme til å starte i København.
August 2011: A changed Norway
Aslak Bonde
Aug 16, 2011
"If one man can cause so much evil, just think how much love we can create together". This quote from a young member of the Labour Party circled the globe in the days after the mass killings and terror of the 22 July, and set the tone for the reaction by the Norwegian society. The warmth and sense of community were similar to what old people remember from the spring of peace in 1945. But autumn is fast approaching in Norway - with an election campaign, soul-searching and difficult weighing of pros and cons.
Til verden – via arktis
Aslak Bonde
Jun 09, 2011
Er det én ting norske utenrikspolitikere er opptatt av, så er det å få tilgang til de store aktørene i verdenspolitikken. Tidligere ble fredsmegling brukt som et redskap for å gjøre seg interessant blant annet i USA og EU – nå blir jobbingen med Arktis mer og mer verdifull. Svalbard er blitt Norges mest internasjonaliserte lokalsamfunn, og når Arktisk Råd får sekretariat i Tromsø flytter storpolitikken enda litt nærmere.
Everything in Norway is green
Aslak Bonde
Apr 07, 2011
The debate on green growth and sustainability is characterized by the concept of diversity, fuzzy statistics and shifting perspectives. Sometimes it seems as if everything that is IT-based or runs on rails is green, and that climate and environmentally harmful activities in Norway are really sustainable, because the same activities would have been even more harmful to the environment in other countries. Somewhat self-righteous perhaps, but it could be right.
Norge vil bli Europas batteri
Aslak Bonde
Feb 11, 2011
Regjeringen har ambisjoner om å få flere nye kraftlinjer til kontinentet og Storbritannia slik at Norge kan bli Europas batteri. Når vinden i Danmark og på Doggerbank er god, skal vi importere strøm. Når det er vindstille, skal vi slippe vann ut av våre magasiner og sende strømmen ut av landet. Spørsmålet er om det norske folk synes ideen er like god som Regjeringen. Velgerne liker ikke nye kraftlinjer og sterkt varierende strømpriser.
Norge er og blir atlantisk
Aslak Bonde
Dec 06, 2010
Flere hendelser denne høsten skulle tilsi at det ble en økende USA-skepsis i Norge – noe som kunne resultere i en utenriks- og sikkerhetspolitisk nyorientering. Men i det politiske liv er det ingen tegn til endring. I sikkerhetspolitikken er det fortsatt slik at Norges bånd til Norden og resten av Europa aldri blir bedre enn det USA ser seg tjent med. I hvert fall så lenge EU vakler og NATO vender nesen hjem igjen.
Ledighetskamp i barnehagen
Aslak Bonde
Oct 07, 2010
Et overveldende flertall av norske politikere og eksperter mener det er nødvendig å fokusere på skolesystemet når arbeidsledigheten blant unge skal bekjempes.
Sosialdemokrati er å styre
Aslak Bonde
Aug 19, 2010
I 30 år har det med jevne mellomrom vært sagt at Arbeiderpartiets storhetstid er over, men hver gang er spådommene gjort til skamme. Selv om Høyre denne sommeren truer med å overta Aps posisjon som landets største parti på meningsmålingene, er det praktisk talt ingen som ser på det som mer enn en kortsiktig endring. Arbeiderpartiet er fortsatt det eneste partiet som tiltros evnen til å styre landet alene.
Fra høyrepopulisme til nasjonalpopulisme
Aslak Bonde
Jun 03, 2010
Meningsmålingene viser en politisk høyrebølge i Norge, men det er det moderate Høyre som styrker seg. Det radikale høyrepartiet, Fremskrittspartiet, sliter med å holde på sine rekordmange velgere fra valget i fjor. Det kan være fordi Arbeiderpartiet har fått gjennomslag i den rødgrønne regjeringen for å føre en strengere asylpolitikk, og fordi det også på den politiske venstreside er mange som tar til orde for en mindre tolerant integreringspolitikk.
Selvsikker som banken
Aslak Bonde
Apr 14, 2010
Etter noen ukers nær-døden opplevelse høsten 2008, har norske banker hatt det forbausende bra. Tapene på utlån er bare litt over normalen, overskuddene er store, og myndighetenes forsøk på å regulere bonuser og markedsføring er ikke særlig plagsomme. Men inntektsmulighetene i årene fremover er muligens mindre enn før – næringslivet vegrer seg mot å låne penger, og på boligmarkedet er det stor tvil om veien videre.
Alle snakker om Kina
Aslak Bonde
Feb 04, 2010
København-møtet viste i hvert fall én ting: Norge kan ikke gjøre mye til eller fra for klimaet. EU er ikke så viktig det heller. Nå er det historiene om Kina, India, Brasil og Sør-Afrika som gjelder – i tillegg til at noen fortsatt tror på Obama.
En humanitær stormakt?
Aslak Bonde
Dec 17, 2009
Norge er med i fredsmeglingsprosesser på mange kontinenter, gir rundhåndet støtte til demokrati- og menneskerettighetsprosjekter, og gir mer i u-hjelp per innbygger enn noen andre. Det sies at vi er en humanitær stormakt. Eller er det kanskje riktigere å si at myndighetene har overtatt jobben som de mange norske misjonsbevegelser hadde i det forrige århundret? Oljepengene brukes til å eksportere godhet, slik gode nordmenn definerer den.
Fattigdom for alltid
Aslak Bonde
Nov 26, 2009
Den rød-grønne regjeringen lovte i 2005 å avskaffe fattigdom. I høst ble løftet revidert – nå skal Regjeringen ”bare” bekjempe fattigdommen. Og det kan bli vanskelig nok. Dersom den økonomiske veksten tar seg opp igjen, er det grunn til å tro at det igjen blir flere som faller under EUs fattigdomsgrense – hvis da ikke regjeringen får dreis på arbeidet med å inkludere langt flere mennesker i arbeidslivet.
Mer velferd og mindre skatt – er det mulig?
Aslak Bonde
Oct 21, 2009
Høstens valgkamp bekreftet politikkens iboende motsetning: Partiene konkurrerer med hverandre om å love stadig nye og forbedrede velferdstjenester, samtidig konkurrerer de om å senke skattene – eller i hvert fall ikke å øke dem. Oljeformuen gjør det i en viss grad mulig for norske politikere å forene motsetningene, men på lang sikt kommer de ikke unna valget mellom mindre skatt og mer velferd.
Tapte miljøpartiene valget?
Aslak Bonde
Sep 23, 2009
Høstens stortingsvalg forbauser ekspertene. Nær historie og erfaringene fra andre land skulle tilsi at regjeringspartiene tapte oppslutning, men de fikk fornyet tillit. Arbeiderpartiet kan være på vei mot gamle høyder.
Dialog fremfor sabelrasling
Aslak Bonde
Aug 26, 2009
Norske politikere snakker nesten mer om Arktis enn om EU. Det skyldes aller mest at spørsmålet om Norges forhold til EU er politisk betent, men også at alle partier nå definerer nordområdene som Norges ”viktigste strategiske satsingsområde” i årene fremover. Og mens Russland og Canada rasler med en sabel eller to i Arktis, insisterer norske myndigheter på at det ikke brygger opp til kamp om ressurser og kontroll over nordområdene.
Kan det bli et Islands-sug?
Aslak Bonde
Jun 24, 2009
Det er alltid noen andre land som får nordmenn til å diskutere EU-medlemskap. På 1960-tallet var det britene, og på begynnelsen av 1990-tallet svenskene. Man kan ikke utelukke at det blir islendingene som setter i gang den tredje store EU-kampen i Norge. Men det er en lang vei fra å starte en debatt til å få nordmenn til å stemme ja til EU i en folkeavstemning. Lite tyder på at Island vil få med seg Norge inn i EU.

Contact

Michael Funch

Search Analys Norden