Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Øssur Winthereig

Øssur Winthereig, f. 1958 har som nyhedschef i færøsk TV i 10 år været med til at tegne nyhedsbilledet på Færøerne. Øssur Winthereig er uddannet journalist på Danmarks Journalist Højskole 1988. I 2004 udkom bogen ”Skyd journalisten”, som førte til at den færøske lagmand måtte træde tilbage. Bogen påviste rod i lagmandens regnskaber.

Arbejder nu: freelance og som informationsrådgiver for projektet: Folketælling 2011.

Færøsk makrelstrid er fiskeripolitik og ikke udenrigspolitik
Øssur Winthereig
Dec 06, 2010
Færøsk udenrigspolitik er og bliver forvaltning af naturressourcer, men alligevel er det det færøske fiskeriministerium og ikke udenrigsministeriet, der fører de vigtige forhandlinger.
Vestnorden som spydspids i samarbejdet mod vest
Øssur Winthereig
Aug 26, 2009
Der er et oprigtigt ønske på Færøerne, om at etablere nye samarbejdslinjer vestover – til de canadiske provinser, som ligger ud til Nordatlanten. Et nordisk samarbejde som strækker sig på tværs af Nordatlanten til Canada er ikke nogen selvfølge. Men politisk set er der muligheder for et samarbejde, der kan gavne og udvikle udkantsområderne – både erhvervsmæssigt og kulturelt.

Contact

Michael Funch

Search Analys Norden