Career in the Nordic Co-operation

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Stärk Nordens röst

Som medarbetare på Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet hjälper du till med att föra ut politiska beslut i det verkliga livet. Vi har ett stort medansvar i att regeringarna, politikerna och medborgarna ansluter sig till de nordiska tankarna, för vår ambition är att göra Norden mer gränslöst, öka vår synlighet och säkra ett större internationellt inflytande.

Prestera på en internationell arena som rådgivare

De nordiska länderna ligger i frontlinjen på områden som miljö, klimat, kultur, utbildning och innovation. Norden hyllar dessutom kulturen genom bland annat Nordiska rådets film- och litteraturpris och vi är stolta över att ha utvecklat Svanenmärket som ett exempel på vår vilja att värna om miljön. Allt detta kan du bidra till att utveckla och göra ännu mer känt.

Som rådgivare eller seniorrådgivare på Nordiska rådet eller Nordiska ministerrådet är du med och utvecklar ett arbete som spelar en central roll som grund för politiska beslut. Du drar nytta av din utbildning och erfarenhet för att skapa ännu bättre ramar för alltifrån hållbar välfärd till innovativ forskning över hela Norden.

Du arbetar hela tiden bakom kulisserna för att säkra Nordens internationella inflytande och synlighet. Det kan vara i ett av de nordiska parlamenten, i EU eller på de politiska arenorna i resten av världen. Du drar nytta av din stora kunskap och spelar en nyckelroll som analytiker och strateg mellan experter, forskare och politiker.

Som medarbetare hos oss bidrar du till att sätta prägel på en politiskt styrd organisation med stora utmaningar och komplexa problemställningar. Samtidigt har du chansen att skapa betydande resultat och bygga upp ett internationellt, starkt CV.

Strukturera det komplicerade som koordinator

Medarbetarna på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet gör dagligen politik till verklighet. Vi arbetar exempelvis för att säkra en värdig välfärd i alla de nordiska länderna. Du kan dra nytta av din kompetens inom administration och ärendehantering till att skapa ännu bättre ramar för över 25 miljoner medborgare.
Som koordinator på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är du en ovärderlig hjälp för rådgivare, politiker och specialister i deras arbete med att stärka Norden. Du får i hög grad användning av din förmåga att strukturera komplexa processer, så att de rätta besluten kan fattas på rätt tidpunkt.

Samtidigt har du en unik möjlighet att via nätverk skaffa dig en internationell karriär. Du får ett starkt nätverk i Norden, men även bra kontakter med både Europa och resten av världen.

Skapa konkreta resultat som stabsmedarbetare

Som stabsmedarbetare på Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet är du kittet mellan nordisk politik och nordiska resultat. Det kan vara inom ekonomi, administration eller kommunikation. Du använder dina erfarenheter av politiskt drivna organisationer till att bygga en starkare framtid för Norden.

Din kompetens och dina erfarenheter bidrar till att göra nordiska visioner till verklighet. Tillsammans med en massa engagerade kolleger från hela Norden är du med och säkerställer att samarbetet mellan de nordiska länderna ger resultat och synergieffekter. Det kan vara inom välfärd, miljö, jämställdhet eller forskning. Politik blir till praktik genom våra många projekt, som har som mål att skapa bättre villkor för 25 miljoner människor i Norden.

På Nordiska ministerrådet och Nordiska rådet har du möjligheten att arbeta dig in i hjärtat av en levande kultur. Du kommer alldeles nära inpå makten och får inflytande i hela Norden från din position i Köpenhamn.

Vacancies

Vacancies

Nordiskt GenresurscenterApplication deadline
NordGen Farm Animals – Section Leader (New profile and extended application time)
Application deadline: 09-03-2018
09-03-2018

Contact

Contact the Carreer team

Nordic co-operation is run from the secretariats in Copenhagen and the various Nordic institutions.