Flytta utomlands från Danmark

Läs här om de viktigaste sakerna du ska tänka på när du planerar att flytta från Danmark till ett annat nordiskt land.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Anmäl flytten till folkbokföringsregistret

Om du ska flytta utomlands, ska du innan du reser anmäla flytten till folkbokföringsregistret i den kommun där du är registrerad. Alla som flyttar utomlands ska registreras som utflyttade i folkbokföringsregistret.

Du ska anmäla flytten till folkbokföringsregistret senast fem dagar efter flytten. Om du inte anmäler flytten kan du få böter.

Vistelser kortare än sex månader

Om du inte vistas utomlands längre än sex månader, kan du be folkbokföringsregistret om att fortsätta vara registrerad som bosatt i Danmark.

Detta kräver dock normalt att du har full tillgång till din danska bostad under hela perioden. Det har du inte om du har hyrt eller lånat ut bostaden i andra hand.

Om du inte har full tillgång till bostaden, kan kommunen dock göra en konkret värdering av om du kan förbli boende, alltså fortsätta vara registrerad som bosatt i Danmark.

Hemma på helger och semestrar

Om du på grund av arbete vistas längre än sex månader utomlands, men tillbringar huvudparten av helger, lediga dagar och semestrar på din boendeort i Danmark, har du också rätt att förbli registrerad i landet.

Samma regel gäller för din äkta hälft/sambo och dina barn om de har följt med dig utomlands.

Flytt till ett annat nordiskt land

När du flyttar till Norge, Sverige, Finland, Island eller Färöarna från Danmark, ska du före avresan anmäla flytten till folkbokföringsregistret i den kommun där du är registrerad.

Du ska också anmäla inflyttningen i det andra nordiska landet till den lokala registreringsmyndigheten inom den tidsfrist som gäller för flyttanmälan i det aktuella landet.

Du ska ta med legitimation, inklusive dokumentation över ditt medborgarskap (pass), och meddela ditt personnummer och din tidigare adress i Danmark.

Folkbokföringsregistret i den kommun som du har flyttat från i Danmark kan registrera dig som utflyttad från landet först när de har fått besked från folkbokföringsregistret i inflyttningskommunen om att du är registrerad där.

När du flyttar mellan de nordiska länderna, omfattas du av ett samnordiskt folkbokföringsavtal som har ingåtts mellan de nordiska länderna. Detta avtal betyder att du ska vara registrerad bara på ett ställe i Norden.

Anmäl flytten till posten

Du ska anmäla din flytt till postväsendet. Det kan du göra med NemID på ePosthuset. Om du inte har NemID, eller inte kan använda ePosthuset av någon annan anledning, kan du kontakta Post Nords kundservice på flyt@postnord.com

Skatt

Du ska meddela SKAT att du har flyttat utomlands. Du kan läsa mer om detta på SKATs webbplats.

Social- och sjukförsäkring

Om du flyttar utomlands för att arbeta och inte längre har en adress i Danmark, är du inte heller införd i folkbokföringsregistret.

Därmed upphör din socialförsäkring i Danmark och du ska lämna tillbaka ditt hälsokort till kommunen. Du omfattas inte heller av socialförsäkringen under till exempel semestervistelser i Danmark.

Danmark har ingått ett avtal om socialförsäkring med de övriga nordiska länderna, EES och ett antal andra länder.

den nordiska socialförsäkringsportalen, NordSoc kan du läsa om socialförsäkring i de nordiska länderna. Om du flyttar för att arbeta eller studera i ett annat nordiskt land, kan du på portalen se vilka regler som gäller för dig. Där finns också information om de olika tjänster som du kan ha rätt till.

A-kassa och dagpenning

Om du ska flytta från Danmark till ett annat land i Norden, kan du ta din intjänade rätt till arbetslöshetsersättning med dig.

Om du har varit medlem i en dansk a-kassa, kan du överföra de danska försäkrings- och arbetsperioderna till arbetslöshetsförsäkringen i ett annat nordiskt land.

Den period som du har varit försäkrad i en dansk a-kassa tas med i beräkningen av när du har rätt till dagpenning i det andra nordiska landet.

Om du vill att dina försäkrings- och arbetsperioder ska medräknas i en arbetslöshetsförsäkring i ett annat EES-land måste du ha ett intyg över dem. A-kassan utfärdar intyget som heter dokument PD U1. Du ska använda blanketten EØS 4 till att ansöka om intyget.

Bil

Om du flyttar till utlandet och har bil, kan du ofta få en del av den danska registreringsavgiften återbetald. Det kan du läsa mer om på SKATs webbplats.

Ytterligare information

Du får mer information om flytt till utlandet av folkbokföringsregistret i din kommun.

  • Läs mer om att flytta till Sverige på den dansk-svenska gränstjänsten ØresundDirekt.
  • Läs mer om art arbeta i Norge på jobsinorge.dk.
  • Läs om att söka jobb eller studera i EU på eures.dk.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.