Språkkurser i Finland

Här hittar du information om var i Finland du kan studera finska eller nordiska språk.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Undervisning i finska i Finland

Nybörjar- och fortsättningskurser i finska anordnas över hela landet på exempelvis arbetar- och medborgarinstituten, som finns i nästan alla kommuner i Finland. Undervisningen sker till exempel på finska, svenska eller engelska. Vissa kommuner anordnar gratis språkkurser för invandrare.

En förteckning över alla medborgarinstitut i Finland finns på Medborgarinstitutens förbunds webbplats.

De tio största städernas medborgar- och arbetarinstitut är:

Undervisning i finska anordnas även på till exempel de öppna universiteten i Helsingfors, Uleåborg och Rovaniemi. Mer information hittar du på webbsidan Öppna universitet på Studieinfo.fi.

Dessutom anordnar folkhögskolor språkkurser över hela landet. Mer information om folkhögskolornas utbud hittar du på Finlands folkhögskolförenings webbplats.

Utbildningsstyrelsen anordnar bland annat sommarkurser i finska. Dessutom anordnar Utbildningsstyrelsen kurser och praktikplatser för utlänningar som studerar finska på utländska universitet.

Undervisning i nordiska språk i Finland

Kurser i svenska anordnas över hela landet på arbetar- och medborgarinstitut, öppna universitet och folkhögskolor. Undervisningsspråket är för det mesta finska.

Undervisning i danska, norska och isländska anordnas i mindre utsträckning, men på arbetar- och medborgarinstituten i de större städerna samt de öppna universiteten, språkcentren på universiteten, sommargymnasierna och folkhögskolorna anordnas det kurser i viss mån. Dessutom anordnar exempelvis Nordisk kulturkontakt kurser i huvudstadsregionen. Även centralförbundet för folkligt nordiskt samarbete Pohjola-Norden anordnar då och då kurser i de nordiska språken. Undervisningsspråket på kurserna i danska, norska och isländska är ofta svenska eller finska.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.