Beskattning av pensioner

Här hittar du information om beskattning av finska och utländska pensioner.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Beskattning av pensioner som du får från Finland

Pensioner som du får från Finland beskattas i regel i Finland, även om du som pensionstagare bor utomlands.

Bor du ofta utomlands betalar du skatt på pensionen från Finland även i boendelandet. Boendelandet tar dock bort en eventuell dubbelbeskattning.

Skatteavtal mellan Finland och boendelandet kan i vissa fall leda till att ingen skatt tas ut i Finland på den pension du får från Finland. Om du är på väg att flytta utomlands bör du redan före flytten ta kontakt med skattemyndigheten för att kontrollera vilka effekter skatteavtalet kan ha. Du måste också göra en flyttanmälan och meddela din nya adress till skattemyndigheten i Finland.

Mer information om beskattning hittar du på skattemyndighetens webbplats och på den samnordiska skatteportalen Nordisk eTax.

Beskattning av pensioner som du får i Finland från ett annat nordiskt land

Pensioner som betalas ut från ett annat nordiskt land beskattas i det landet. Utländsk pension ska tas upp även i den finska skattedeklarationen. Det nordiska skatteavtalet reglerar dock hur man undviker dubbelbeskattning. Den pension du får från ett annat nordiskt land räknas in i din totala inkomst, som din finska skattesats baseras på.

Pension som du får från utlandet ska tas upp i skattedeklarationens punkt 10.1 ”Utländska pensionsinkomster” och eventuell skatt som betalats till utlandet i punkt 11.1 ”Utländska skatter”.

Mer information hittar du på den nordiska skatteportalen Nordisk eTax. Om du får pension från Sverige hittar du mer information även på Skatteförvaltningens webbplats.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.