Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Om du bor i ett land och arbetar i ett annat betraktas du som gränsarbetare. När du ska ansöka om arbetslöshetsdagpenning gäller då delvis särskilda regler som du kan läsa om här.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Arbetslöshetsförsäkring för gränsarbetare

Gränsarbetare

Du betraktas som gränsarbetare om du dagligen arbetar i ett land och bor i ett annat och åker hem åtminstone en gång i veckan. Som gränsarbetare är du arbetslöshetsförsäkrad i det land du arbetar i.

Om du blir arbetslös delvis eller tillfälligt (permittering) måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du arbetar i, och då är det a-kassan i det landet som betalar ut arbetslöshetsförmåner.

Om du blir helt arbetslös måste du anmäla dig som arbetslös arbetssökande i det land du bor i. Arbetslöshetsförmåner betalas då ut av din a-kassa eller annan behörig myndighet i boendelandet.

Övriga gränsarbetare

Om du åker hem mer sällan än en gång i veckan räknas du till gruppen övriga gränsarbetare. Då måste du ha arbetslöshetsförsäkring i det land du arbetar i.

Om du blir helt arbetslös har du rätt att välja om du vill anmäla dig som arbetslös arbetssökande i landet du bor i eller det du arbetar i. Arbetslöshetsdagpenning betalas ut av det land där du gjort din anmälan.

Mer information om dagpenning i EES-länder får du hos din lokala arbets- och näringsbyrå och det finska Arbets- och näringsministeriets webbplats.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.