Grundskola på Island

Alla barn och ungdomar i åldrarna 6-16 år har skolplikt. Här finns allmän information om grundskolan, bland annat om läsåret, skollov, inskrivning och undervisning i isländska för elever med utländsk bakgrund.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Skolplikt

Skolplikten i grundskolan omfattar tio år, men kan vara kortare, jfr. § 32 i grundskolelagen nr. 91/2008. Läsåret omfattar nio och en halv månad från sista veckan i augusti till och med första veckan i juni. Alla skolor har jul- och påsklov, och i de flesta skolor har man också några dagars vinterlov.

Grundskola

Inskrivning av ett barn i grundskolan görs på respektive skolas expedition. Information om grundskolor på Island finns på utbildnings- och kulturministeriets webbplats och på de enskilda kommunernas webbplatser. 

Man lägger vikt vid att att alla elever ska få undervisning utifrån sina förutsättningar i grundskolan. Elever som har studiesvårigheter, sociala eller emotionella svårigheter och/eller funktionshinder har rätt till särskild stödundervisning.

Undervisning i främmande språk börjar med engelska från klass fem och danska från klass sju. Elever med goda förkunskaper i svenska eller norska kan med skolans samtycke välja de språken i stället för danskan. I de flesta skolor kan eleverna välja att läsa andra språk i klass 10. Skolornas bedömningssystem varierar, men många använder en skala från 1–10, där 10 är högst.

Modersmål

Elever med annat modersmål än isländska har rätt till stöd och specialundervisning i isländska. Undervisningen omfattar ofta två timmar i veckan. Mottagningsavdelningar för nyanlända finns på tre grundskolor i Reykjavik.

Fritidshem

För elever i klass 1–4 finns fritidshem att gå till efter skoldagen. Denna tjänst betalas av föräldrarna. I de flesta skolor serveras lunch till ett lågt pris. Skolhälsovård erbjuds gratis.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.