Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Föräldraledighet när du bor i Sverige och ...

Här hittar du information om vilka regler som gäller för föräldraledighet när det ena eller båda ...

Föräldrapenning när du flyttar till Sverige

Här hittar du information om vilka regler som gäller för föräldrapenning när du flyttar till ...

Körkort i Sverige

Här hittar du information om vilka körkort som är giltiga i Sverige, hur du byter ut och förnyar ...

Socialförsäkring om du flyttar till eller ...

Här hittar du information om reglerna för socialförsäkring när du flyttar till eller från Sverige.

Car in Sweden

This section provides information about the rules that apply when you bring a car or other vehicle ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.