Resa med husdjur till Norge

Här kan du läsa om införsel av djur i samband med semester och flytt till och från Norge.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Semester och korta resor med hund, katt och iller

När du har varit på semester utomlands och ska tillbaka till Norge blir ditt husdjur behandlat på samma sätt som om du hade importerat ett djur från det land du har varit i till Norge. Det är därför viktigt att planera resan i god tid och noga sätta sig in i de regler som gäller för det land du planerar att semestra i. Id-märkning, rabiesvaccinering och behandling mot dvärgbandmask är några av de saker som krävs för att få med djuret tillbaka till Norge efter resan. Nedan kan du läsa om vilka regler som gäller för införsel av djur. 

Införsel av och resa med hund, katt och iller från EU/EES-land till Norge

Hundar, katter och illrar kan föras in och tas med på resor till Norge när följande regler är uppfyllda:

  • Hundar, katter och illrar måste vara över tre månader vid införsel på grund av ålderskravet vid rabiesvaccinering. Ett undantag är hundar, katter och illrar som vistats lagligt i Sverige. De behöver ingen rabiesvaccinering och kan därmed vara yngre.
  • Alla hundar som ska in i Norge ska vara behandlade mot rävens dvärgbandmask. Kravet på behandling mot dvärgbandmask gäller inte katter och illrar och inte heller hundar som kommer direkt från Finland, Malta, Storbritannien eller Irland. Behandlingen ska ha genomförts av veterinär minst 24 och högst 120 timmar före ankomst till Norge. Ett alternativ är att hunden har behandlats minst två gånger med minst ett dygns och högst 28 dagars intervall före första inresa i Norge. Därefter behandlas den minst var 28:e dag. Detta alternativ kan vara lämpligt för dem som reser ofta.
  • Djur som ska in i Norge ska vara vaccinerade mot rabies. Undantaget är katter, hundar och illrar från Sverige, som inte behöver rabiesvaccin. Vaccineringen måste göras av veterinär och tidigast när djuret är minst tolv veckor gammalt. När djuret blir vaccinerat mot rabies första gången räknas vaccinationen vara giltig först 21 dagar efter vaccineringen. Om djuret vaccineras på nytt räknas vaccinationen vara giltig från vaccineringsdatumet, förutsatt att föregående vaccinations giltighet inte upphört att gälla när det nya vaccinet gavs. Kravet på vaccination mot rabies gäller alltså vid inresa från andra rabiesfria länder än Sverige.
  • När husdjur är med på resa från ett EU/EES-land måste djur och nödvändiga dokument alltid visas upp för den norska tullen (Tollvesenet) för kontroll. Välj då röd fil tullen. När man reser till Norge från Sverige är det ändå inte nödvändigt att visa upp djuret och dokumenten ifall djuret har vistats lagligt i Sverige och uppfyller alla krav på införsel.

Observera att det finns ett särskilt förbud mot införsel av så kallade ”förbjudna hundar”. Se Mattilsynets webbplats för närmare information om detta.

Observera att reglerna för införsel av hundar, katter och illrar till Norge, som beskrivs nedan, endast gäller privat införsel. Privat införsel betyder införsel av upp till fem av dina egna husdjur när du själv är med på samma resa. Djuren förs med andra ord inte in i landet i syfte att vidareförmedlas/säljas. Om du reser med mer än fem djur per inresa eller om du tar med dig djur för försäljning eller vidareförmedling måste du läsa Mattilsynets webbsidor om kommersiell import. Om du ska ha med dig fler än fem djur från ett EU/EES-land som ska delta i tävling och du har dokumentation på detta, då måste dessa djur uppfylla vissa specifika krav som gäller för införsel av fler än fem djur till utställningar och andra arrangemang.

Resa med hund, katt och iller från länder utanför EU/EES till Norge

Reglerna för införsel av hund, katt och iller från länder utanför EU/EES är indelade i länder som är uppförda på en lista och länder som är inte finns med på listan. Utöver de behandlings- och dokumentationskrav som ställs vid införsel av husdjur ställs det specifika krav vid passering av gränsen, plats för införsel samt att meddela relevant kontrollmyndighet om införseln. Man kan kontrollera kraven i Mattilsynets snabbguide eller i översikten som ligger på deras webbplats.

Resa till Norge med burfågel, kanin och gnagare

För att få föra in burfåglar, kaniner och gnagare varierar kraven lite beroende på var du kommer ifrån. Se Mattilsynets webbplats för detaljerad information om privat och icke-kommersiell införsel av burfåglar, kaniner och gnagare.

Resa till Norge med exotiska djur

Det är inte tillåtet att importera exotiska djur till Norge. Du kan läsa mer om detta på Mattilsynets webbsidor om exotiska djur.

Resa till Norge med häst

För att få tips på hur du ska gå tillväga om du ska resa till eller från Norge med häst kan du också besöka Mattilsynets webbplats.

Införsel till och utförsel från Svalbard

Svalbard omfattas inte av EES-avtalet, vilket gör att det är strikta regler för att skicka eller ta med sig djur och djurprodukter från Svalbard till fastlandet. Dessutom förekommer rabies på Svalbard, medan Norges fastland är rabiesfritt.

För att få ta med hundar till Svalbard krävs det tillstånd från Mattilsynet. Tillståndet beviljas för ett år åt gången. Läs mer på Sysselmannens webbplats om villkoren som måste uppfyllas.

Det är inte tillåtet att ta med katter och illrar till Svalbard. Det krävs inget tillstånd för att ta med kaniner, hamstrar, tamråttor, burfåglar, akvariefiskar och liknande till och från Svalbard. Kontakta Mattilsynet om du har frågor om detta. 

Relevanta länkar

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.