Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

I Norge är det vanligt att söka lediga tjänster som är utannonserade i jobbdatabaser, via annonser i tidningar och genom att uppsöka företags och organisationers webbplatser. Man kan också skicka öppna jobbansökningar direkt till aktuella arbetsgivare och bli rekryterad genom ett vikarie- eller bemanningsföretag. NAV.no är den största jobbdatabasen i Norge, och tips på var du kan hitta lediga tjänster kan du läsa mer om på NAVs webbsida om att hitta lediga jobb. Den officiella portalen Work in Norway ger dig också tips till sökandet efter jobb samt information om hur det är att bo och arbeta i Norge.

Att söka jobb genom den offentliga arbetsförmedlingen

Den offentliga arbetsförmedlingen i Norge lyder under Arbeids- og velferdsdirektoratet (NAV). På NAV.no hittar du Norges största databas över lediga jobb. I databasen kan du göra specifika sökningar på yrken, arbetsgivare, geografiskt område och anställningstyp (heltid, deltid, vikariat). Om du letar efter ett jobb inom ett bestämt yrke eller i en bestämd kommun och det inte kommer upp några nya lediga tjänster kan du abonnera på sökningen och få meddelanden via e-post när nya tjänster dyker upp. 

Du kan registrera dig som användare på NAV.no utan att ha något norskt personnummer eller D-nummer. Du får då en egen sida där du kan spara jobbansökningar, lägga ut ditt CV och få meddelanden via e-post när aktuella jobb utannonseras. Om du gör ditt CV tillgängligt kan arbetsgivare ta kontakt direkt med dig.

Observera att du om du ska registrera dig som arbetssökande med arbetslöshetsersättning från EU/EES behöver ett norskt personnummer eller D-nummer. Du kan läsa mer om norskt D-nummer och födelsenummer på sidorna om folkbokföring och NAV kan hjälpa dig att skaffa ett sådant D-nummer.  

Att söka jobb genom den europeiska arbetsförmedlingen EURES

Du kan påbörja jobbsökandet i Norge via arbetsförmedlingen i ditt hemland. Arbetsförmedlarna på de nationella arbetsmarknaderna i EU- och EES-länderna samt Schweiz är sammankopplade i ett nätverk via EURES-samarbetet.

Du kan få vägledning om att söka jobb i Norge av EURES-rådgivare i ditt hemland. I Norge är EURES en tjänst som är integrerad i NAV. När det gäller just Norge kan NAV ge råd och information om jobbmöjligheter, socialförsäkring med mera. Du kan också kontakta NAV Servicesenter EURES.

EURES-nätverkets webbplats hittar du jobbannonser från de länder som är med i systemet. Du hittar också kontaktuppgifter till EURES-rådgivarna i de olika länderna. Din lokala EURES-rådgivare kan ge dig information om att arbeta i Norge samt ge vägledning och rådgivning efter behov under jobbsökningsprocessen.

EURES webbplats har också en översikt över arbetsmarknaden i Norge. Här hittar du information på EU-språken om arbetslösheten i de olika regionerna i Norge samt i vilka branscher det råder brist på arbetskraft. 

Söka arbete i Norge med arbetslöshetsersättning från ett annat nordiskt land

Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är medlemmar i EES-samarbetet. Det innebär att du kan resa till dessa länder, samt till Färöarna, och stanna i upp till tre månader för att söka jobb samtidigt som du behåller arbetslöshetsersättningen i hemlandet. Kontakta arbetsförmedlingen där du bor för att få hjälp med detta. Om du ska söka jobb på Grönland eller Färöarna kan du kontakt med Hallå Norden för att höra närmare om vilka regler som gäller där.

För att få arbetslöshetsersättning medan du söker arbete i Norge måste du ha intyget PD U2, som du får från den myndighet som betalar ut ersättningen. Observera att det ställs vissa krav för att du ska kunna ta med dig arbetslöshetsersättningen utomlands. Du måste bland annat vara arbetslös till 100 %, vara registrerad som aktiv arbetssökande och ha fått arbetslöshetsersättning i hemlandet i minst fyra veckor före avresan. Du bör kontakta den myndighet som betalar ut din arbetslöshetsersättning i god tid innan du planerar att resa för att få reda på mer om särskilda krav, tidsramar och eventuell väntetid vid behandlingen av ärendet.

När du kommer till Norge ska du registrera dig hos det lokala NAV-kontoret för att få pengarna utbetalda. NAV kan skaffa ett D-nummer åt dig, och ger dig vägledning om jobbsökande och information om anmälningsregler i Norge. Mer information om detta hittar du på NAVs sidor om att söka arbete i Norge med arbetslöshetsersättning från EU/EES.

Om du inte får jobb i Norge under de tre månaderna med arbetslöshetsersättning måste du, för att behålla rätten till arbetslöshetsersättning, återvända till det land där du är arbetslöshetsförsäkrad och anmäla dig hos de lokala myndigheterna.

Om du får jobb i Norge blir du automatiskt medlem i den norska socialförsäkringen (folketrygden) från första arbetsdagen. Detta förutsätter att din arbetsgivare anmäler dig till socialförsäkringssystemet, att rätt skatt dras och att skatten betalas in till den norska skattemyndigheten Skatteetaten.  Du omfattas då av det norska arbetslöshetsförsäkringssystemet.

Om du blir arbetslös igen och har arbetat i flera EES-länder kan du be om att få arbets- och socialförsäkringsperioder överförda (intyget PD U1/SED U 002/U004) från de länder du har arbetat i till Norge. Du måste emellertid dokumentera att du har blivit arbetslös utan att själv ha sagt upp dig efter minst en dags arbete. Du kan läsa mer på NAVs webbsidor om hur du får rättigheterna överförda till Norge.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.