Tullregler i Sverige

Här kan du läsa om tullreglerna för att föra in varor eller flyttgods till Sverige från de övriga nordiska länderna.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Tull vid flytt till Sverige

Om du flyttar från Danmark eller Finland

Om du flyttar från Danmark eller Finland till Sverige behöver du inte förtulla din personliga egendom eftersom det inte finns några tullavgifter mellan EU:s medlemsstater. Däremot är det anmälningsplikt för ägodelar som omfattas av särskilda införselbestämmelser, som exempelvis vapen, djur, tobak, alkohol och livsmedel.

Fordon

Du ska kontakta Transportstyrelsen för inregistrering av fordon som ingår i ditt flyttgods. För mer information, se Hallå Nordens webbsidor om bil i Sverige och Tullverkets webbplats.

Livsmedel

Man får i princip fritt införa livsmedel till Sverige från Danmark och Finland. Jordbruksverkets direktiv om fri införsel av livsmedel till Sverige kan dock ändras vid eventuella smittorisker. På Jordbruksverkets webbplats hittar du information om begränsningar för livsmedel som du vill föra in i Sverige från Färöarna och Grönland.

Alkohol

Du måste vara minst 20 år för att få föra in alkohol i Sverige. Du hittar mer information om att föra in alkohol från Danmark och Finland på Tullverkets webbplats.

Tobak

Du måste vara minst 18 år gammal för att få föra in tobak i Sverige. Du hittar mer information om reglerna för införsel av tobak från Danmark och Finland på Tullverkets webbplats.

Om du flyttar från Island eller Norge

Du har möjlighet att få tullfrihet för din personliga egendom vid flytt till Sverige från Island eller Norge, så att du inte behöver betala tull och moms vid importen. Det är skillnad på om du är inflyttare eller om du återvänder till Sverige. Mer information om detta hittar du på Tullverkets webbplats.

Personlig egendom är ägodelar som ingår i ett hem, som exempelvis husgeråd, sängkläder, möbler, personliga ägodelar, cyklar, fordon och husdjur. För att få tullfrihet ska du och din familj ha använt ägodelarna för personligt bruk eller haft dem i hushållet. Det är dessutom anmälningsplikt för ägodelar som omfattas av särskilda införselbestämmelser, som exempelvis vapen, djur, tobak, alkohol och livsmedel.

Livsmedel

Du får ta med dig kött- och mejeriprodukter till Sverige från Island och Norge. Det finns emellertid en värdegräns för fri införsel på 4 300 svenska kronor för den som anländer med flyg eller båt i kommersiell trafik, och på 3 000 svenska kronor om man anländer på annat sätt, till exempel via landgränsen från Norge. Denna värdegräns gäller för alla varor som du har köpt på resan exklusive alkohol- och tobaksvaror. Se Tullverkets webbplats för mer information om förtullning av livsmedel.

Alkohol

Du måste vara minst 20 år för att få föra in alkohol i Sverige. Du hittar mer information om att föra in alkohol från Island och Norge på Tullverkets webbplats.

Tobak

Du måste vara minst 18 år gammal för att få föra in tobak i Sverige. Du hittar mer information om reglerna för införsel av tobak från Island och Norge på Tullverkets webbplats.

Fordon

Du hittar information om att ta med sig ett fordon till Sverige från Island eller Norge på Tullverkets webbplats samt på Hallå Nordens webbsidor om bil i Sverige.

Tullregler vid resa till Sverige

Om du reser från Danmark eller Finland

Tullverkets webbplats hittar du information om förtullning av de varor du har köpt i Danmark eller Finland för eget bruk
Om du reser med djur, vapen, läkemedel, livsmedel, alkohol eller tobak på din resa från Danmark eller Finland till Sverige omfattas dessa varor av särskilda tullbestämmelser.

Om du reser från Island och Norge

Tullverkets webbplats hittar du information om vilka tullbestämmelser som finns för de varor du vill föra in i Sverige från Island eller Norge. Om du reser med djur, vapen, läkemedelalkohol eller tobak på din resa från Island eller Norge till Sverige omfattas dessa varor av särskilda tullbestämmelser. Detta gäller också livsmedel. Du får ta med dig kött- och mejeriprodukter till Sverige från Island och Norge. Det finns emellertid en värdegräns för fri införsel på 4 300 svenska kronor för den som anländer med flyg eller båt i kommersiell trafik, och på 3 000 svenska kronor för den som anländer på annat sätt, till exempel via landgränsen från Norge. Denna värdegräns gäller för alla varor som du har köpt på resan exklusive alkohol- och tobaksvaror. Se Tullverkets webbplats för mer information om livsmedel.

Anmälningsplikt för ägodelar som omfattas av särskilda införselbestämmelser

Djur och vissa varor, som exempelvis medicin och vapen, omfattas av särskilda bestämmelser av hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet.

Djur

Du hittar information om att föra in hund och katt i Sverige på Hallå Nordens webbsidor.

Läkemedel

Du kan föra in läkemedel i Sverige utan tillstånd om de är avsedda för medicinskt bruk och för användning av dig personligen. Detta gäller också för medicin som skrivits ut av veterinär till djur som du har med dig vid inresan i Sverige. Du kan läsa mer om detta på Tullverkets webbplats.

Vapen

Du hittar mer information om införsel av vapen och farliga föremål till Sverige på Tullverkets webbplats. Om du vill föra vapen över den svenska gränsen måste du ha tillstånd från den svenska polismyndigheten. Det gäller särskilda bestämmelser för införsel av vapen oberoende av om vapnet ska föras in i eller ut ur Sverige permanent eller för temporärt bruk.

Växter

Som privatperson får du ta med dig de flesta växter till Sverige. För vissa växter krävs det dock tillstånd eller intyg, och en del växter är det helt förbjudet att transportera. EU-länderna har ett gemensamt växtskyddsdirektiv och Sveriges regler är i stort sett identiska med EU:s. Du kan hitta ytterligare information på Tullverkets och Jordbruksverkets webbplatser.

Internethandel

Du hittar information om varor som du handlar via internet som skickas till dig från Danmark och Finland eller Island och Norge på Tullverkets webbplats.

Valuta

Om du reser mellan Danmark, Finland och Sverige kan du ta med dig hur mycket pengar du vill, men kommer du från Island eller Norge till Sverige och tar med dig valuta motsvarande mer än 10 000 euro ska du lämna in en anmälan av kontanta medel vid inresetillfället.

Utförsel av kulturföremål

Även om det är fri rörlighet för varor inom EU finns det regler för utförsel av kulturföremål från Sverige. Om du flyttar från Sverige och är innehavare av ett kulturföremål kan du behöva ett utförseltillstånd oavsett vilken typ av föremål det handlar om. Du kan få en ansökningsblankett och information om för vilka föremål det krävs tillstånd hos Riksantikvarieämbetet. Det är även hit ansökan ska skickas in. Om du ska föra ut kulturföremål till Island och Norge kan det behövas tillstånd. Läs mer på Tullverkets webbplats.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.