Fackföreningar i Sverige

Om du är intresserad av att veta vilken lön och vilka arbetsvillkor du har rätt till i Sverige kan du vända dig till det fackförbund som organiserar medarbetare i din bransch. Här kan du läsa mer om fackföreningar och fackförbund i Sverige.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Fackföreningarna tar vara på medlemmarnas fackliga intressen på arbetsplatsen.

En av fackföreningarnas viktigaste uppgifter är att få alla arbetsplatser att omfattas av överenskommelser och löpande vara med på att förbättra dessa avtal – i detta ingår att hjälpa till att lösa exempelvis lönerelaterade problem.

Om du har frågor om dina rättigheter och skyldigheter som löntagare kan du kontakta huvudorganisationen eller det fackförbund som är kopplat till den aktuella branschen eller det aktuella fackområdet.

Centralorganisationer

De lokala fackföreningarna är anslutna till ett fackförbund, som i sin tur är anslutet till en facklig centralorganisation. Förbundet och centralorganisationen har bland annat hand om förhandlingar om generella löne- och arbetsförhållanden.

Det finns tre centralorganisationer i Sverige: De största fackförbunden är centralt organiserade och du kan troligtvis hitta ditt yrke under en av nedanstående organisationer:

  • Landsorganisationen i Sverige (LO) organiserar både offentligt och privat anställda yrkesutbildade arbetare, specialarbetare och lägre funktionärer som exempelvis undersköterskor, bilmekaniker, anställda inom restaurangbranschen, pedagoger och fabriksarbetare.
  • Tjänstemännens Centralorganisation (TCO) organiserar både offentligt och privat anställda funktionärer som exempelvis ingenjörer, sjuksköterskor, journalister, poliser och ekonomer.
  • Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO) organiserar både offentligt och privat anställda akademiker som exempelvis civilekonomer, jurister, fysioterapeuter och lärare.

Huvudorganisationerna kan hänvisa dig till de fackförbund som är anknutna till de olika branscherna eller fackområdena.

Om du söker arbete eller redan arbetar inom hotell-, restaurang-, catering- eller turismbranschen har några av fackförbunden i Norden sammanställt en miniguide för gränspendlare inom dessa yrkesområden.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.