Oversigt over alderspension på Færøerne

Her kan du læse mere om det færøske pensionssystem, herunder optjeningsregler og pensionsregler.

This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Almindelige betingelser for folkepension

Du har i hovedreglen ret til alderspension fra Færøerne, når du er fyldt 67 år, hvis du har haft mindst 3 års fast bopæl på Færøerne imellem det fyldte 15. og 67. år. Er du bosat i Danmark, på Færøerne eller Grønland, bliver pensionen i bopælslandet dog beregnet efter den samlede bopælstid i det danske rige, og du har ikke ret til folkepension fra andre dele af riget.

Hvis du har arbejdet på Færøerne i minimum et år, er du muligvis berettiget til færøsk pension, selvom du har haft bopæl på Færøerne i mindre end 3 år. Kontakt socialforvaltningen, Almannaverkið for nærmere vejledning, hvis dette er tilfældet.

Ret til fuld færøsk pension opnås ved mindst 40 års fast bopæl på Færøerne. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, du har haft bopæl på Færøerne. Har du for eksempel haft fast bopæl på Færøerne i 10 år, udbetales 10/40 af en fuld færøsk pension.

Pensionen udbetales ikke, hvis den udgør mindre en 1/40 af grundbeløbet.

Indtægtsregulering

Både alders- og førtidspension er indtægtsreguleret. Der er således fradrag i pensionen, hvis du har indtægter af en vis størrelse.

Solidarisk arbejdsmarkedsefterløn

Ud over folkepensionen modtager alle, der er fyldt 67 år, og som har haft fast bopæl og været folkeregistreret på Færøerne i mindst 3 år imellem det fyldte 15. og 67. år, en månedlig udbetaling fra den solidariske arbejdsmarkedspensionsfond.

Ret til fuld solidarisk arbejdsmarkedspension opnås ved mindst 40 års fast bopæl på Færøerne, såfremt du har været folkeregistreret. Ved kortere bopælstid beregnes pensionen som 1/40 af den fulde pension for hvert år, man har haft fast bopæl og været folkeregistreret på Færøerne. Har du for eksempel haft fast bopæl og været folkeregistreret på Færøerne i 10 år, udbetales 10/40 af en fuld solidarisk arbejdsmarkedspension.

Udbetalingen sker uden ansøgning til personer, der er fyldt 67 år og har haft fast bopæl på Færøerne, såfremt betingelserne er opfyldt.  Opfylder du betingelserne, men har fast bopæl uden for Færøerne, kan du kun få udbetalt pension på baggrund af en ansøgning.

Kontakt skattemyndigheden TAKS for flere oplysninger. 

Pensioner beskattes ved indbetaling

Fra 1.januar 2012 er alle pensioner blevet beskattet ved indbetaling. Pensioner skal betales via skattesystemet hos TAKS, hvor 40% av indbetlingen bliver tilbageholdt.   

Tvungen pensionsopsparing  

Personer,  som er 21 år og ældre, men ikke har nået folkepensjonsalder og som er fuld skattepligtige til Færøerne, skal spare sammen til sin egen pensjon i  flg lov.

Fast bopæl

Er du bosat i Danmark, på Færøerne eller Grønland, bliver pensionen i bopælslandet beregnet efter den samlede bopælstid inden for det danske rige. Med fast bopæl i det danske rige sidestilles

  • forhyring med færøsk, grønlandsk eller dansk skib
  • ophold i udlandet som udsendt repræsentant for en færøsk, grønlandsk eller dansk offentlig myndighed i forbindelse med stilling af offentlig interesse
  • stilling i afdeling af en færøsk, grønlandsk eller dansk virksomhed eller dennes datterselskab eller i forbindelse med uddannelse. 

Læs mere om dine rettigheder som folkepensionist på Nordisk Socialforsikringsportal eller henvend dig til den færøske socialforvaltning, Almannaverkið . Har du spørgsmål om arbejdsmarkedspension, kan du henvende  dig til skattemyndigheden TAKS.

Hello Norden

Recommended articles (5)

Skal du flytte til et andet nordisk land for at arbejde eller studere? Hallo Norden, Nordisk Ministerråds informationstjeneste, hjælper dig på vej!

Folkeregistrering på Færøerne

I dette afsnit kan du læse om flyttemelding og folkeregistrering på Færøerne

Jobsøgning på Færøerne

På denne side er der tips til steder, hvor du kan søge job på Færøerne.

Att söka jobb i Norge

Här hittar du information om att söka jobb i Norge och var du hittar lediga jobb som utannonseras.

Personnummer på Færøerne (P-tal)

Her kan du læse om, hvordan du kan få et persontal, som på Færøerne kaldes et p-tal.

Söka jobb på Island

Här hittar du information om att söka jobb på Island och hur du tar med dig arbetslöshetsersättning ...

Contact

Contact Hallo Norden

If you have questions regarding moving, working and studying in the Nordic region, you can use our contact form.