Document Actions

Articles

Natur och kulturarv – resurser för hållbar tillväxt
Fjällvandringar, ridning och uthyrning av rum på bondgårdar. Natur och kulturarv, exempelvis landskap med rikt djurliv, historiska miljöer och friluftsmöjligheter, spelar en stor roll för människans livskvalitet och välbefinnande samtidigt som det kan främja företagande, turism och innovationer.
Norden kan inte agera ensam i klimatfrågan – en global syn behövs
Koldioxidprissättning betraktas allmänt som ett mycket effektivt verktyg för att minska koldioxidutsläppen. Genom att sätta ett pris på koldioxid ger man användarna och producenterna av fossila bränslen incitament för att minska förbrukningen och utveckla produkter och processer som orsakar låga koldioxidutsläpp.
Resurseffektiv hantering av livsmedel
I dag slängs hälften av all livsmedelsproduktion i världen. Livsmedel som slängs ger inte mat till någon och detta kräver en omedelbar förändring. Inom EU har ämnet politisk prioritet och det har föreslagits att 2014 eller 2015 ska bli ’Food Waste Year’. . I de nordiska länderna finns det politisk fokus på livsmedelsspill i produktionskedjan såväl som hos konsumenterna. Nordiska ministerrådet har satt fokus på ekodesign i produktion och distribution av livsmedel via en webbplats med information och idéer till detaljhandelssektorn.
Kunskap om kemikalier i varor kan spara resurser
Norden har varit aktiv internationellt för att förbättra informationen om och hanteringen av kemikalier i varor, inte minst inom ramen för den globala kemikaliestrategin SAICM (Strategic Approach to International Chemicals Management) och projektet ”Chemicals in Products” som leds av FN:s miljöprogram UNEP.
Hållbar avfallshantering och grönare cement med nordiska pengar
Som ett bidrag till klimatkampen har de nordiska länderna beslutat att finansiera ett nytt program för utsläppsreduktion, Nordic Partnership Initiative on Up-scaled Mitigation Action, NPI. Programmet ska hjälpa Peru och Vietnam att minska sina utsläpp inom de kraftigt förorenande sektorerna avfallshantering och cementtillverkning.
Grönt öl
Världens bryggerier producerar nästan 150 miljarder liter öl varje år, och öl är den tredje vanligaste drycken efter vatten och te. Om man dessutom räknar med övriga drycker, exempelvis mineralvatten och läsk, så inser man att grönare åtgärder inom bryggeribranschen kan ha en stor effekt på miljön.
Miljöskadliga subventioner ska fasas ut
Miljöskadliga subventioner tär på ländernas budgeter och orsakar stora miljömässiga kostnader. Trots detta visar beräkningar att subventioner för exempelvis konsumtion av fossila bränslen rentav ökar. År 2009 uppgick de till 300 miljarder dollar men året därpå till hela 409 miljarder.
Greening the economy – the Nordic way
De nordiska statsministrarna har beslutat att det nordiska samarbetet ska kraftsamla och fokusera på grön tillväxt de kommande åren. Det kommer att innebära nya satsningar exempelvis inom utbildning och forskning, energieffektivisering, grön offentlig upphandling, avfallshantering och integrering av miljö- och klimataspekter i biståndsarbetet.
Nordiskt kunnande inom miljömärkning
Svanen, som skapades av Nordiska ministerrådet år 1989, har starkt bidragit till en mer hållbar produktion och konsumtion och är bekant för fler än nio av tio nordbor. Svanmärket granskar varors och tjänsters miljöpåverkan under hela livscykeln från råvara till avfall. Det ställs hårda klimat- och miljökrav men även krav på funktion och kvalitet.
From one ditch to the other
Einar Riisvik
Food security will be a major challenge for the world in the next decade. Some estimates for the world population challenge the world food supply with 2.5 billion new consumers in the next 40 years. My argument is that it is not enough to produce more food, it is essential that we have the right food.
Why do we punish the things we want, and reward the things we do not?
Adrian TAN
In a few weeks time world leaders will gather together for the Rio+20 Conference to discuss how to build a green economy in the context of sustainable development and poverty eradication. With the current economic crisis, this theme is a highly pertinent issue for both developed and developing countries.
Sustainable business is good business
Connie Hedegaard
A new mindset is emerging among major businesses. Whether they call it green growth, conscious capitalism or shared value, more and more companies around the world are trying to define new and more sustainable ways of creating the growth we need in Europe – and in the rest of the world. They have realised that it is no longer possible to continue as before", writes EU Commissioner, Connie Hedegaard.
How to green the livestock economy
Ilse Köhler-Rollefson
We often worry about human population growth and its effect on the planet. But a much more potent population bomb is represented by our farm animals whose numbers have grown almost twice as fast as those of people, due to our ravenous appetites for meat and milk. While the number of people doubled during the last half century, the number of farm animals grew 3.6 times, and the number of slaughtered animals even multiplied by the factor of 7.1.
Bright Green Island strategy proves its power
Bornholm was the first island to take on the strategy »Bright Green Island«. Now there are five islands aiming to be bright and green, targeting to become sustainable societies and develop new answers to the global challenge.
You’ve got (spam)mail!
Christian Poll
In Denmark, we’ve recently got new mailboxes. Well, the metal kind of boxes that sits on a pole by the house. New regulation has forced us all to move the mailbox to the garden gate, which makes it possible for the mailman to deliver the mail without having to pass locked gates or fight dogs. To me that sounds reasonable and I wonder why this rule has not been introduced ages ago. But something else makes me wonder too: What do we actually use our mailbox (the metal one by the gate) for?
The Nordic Way at Rio+20
Halldór Ásgrímsson
The Nordic Council of Ministers has launched this blog as a contribution to the dialogue around Rio+20 and the whole discussion about The Future We Want. Without dialogue there will be no global solutions and without global solutions there will be no future. We hope the Rio+20 Conference will bring us closer to a more sustainable future.
Removing Barriers to Youth-Driven Sustainable Innovation
Mitch Lowenthal
NEW YORK – As we edge closer to Rio+20, the topic on everyone’s minds is the green economy. What does a green economy look like? How can we have a green economy when the regular economy has not yet fully recovered?
The Nordic Region has a strong focus on the people in the Arctic
Global climate changes have put the Arctic nature and people under great pressure. The Nordic countries' new Arctic Co-operation Programme prioritises nature and especially the people who live in the Region. This article reviews the new co-operation programme and a number of previous results of Nordic co-operation in the Arctic.
Arctic in need of first aid. Emissions of carbon and methane must be cut now
Debate article written jointly by the environment and climate ministers of Denmark, Finland, the Faroe Islands, Iceland, Norway, Sweden and Åland:
North versus South: The rise of the national stereotype
Honor Mahony - EU Observer
Mar 23, 2012
The eurozone crisis has thrown up old stereotypes. Northerners are hard-working and live within their means. Southerners are work-shy and profligate. A little more compassion and a look into the Nordic countries' own economic history might put things into perspective.

Search in News

Recent publications