Document Actions

Articles

Climate clash on hold
Aslak Bonde
Dec 02, 2011
In the winter, or the spring, the Norwegian parliament (Storting) will make the unpopular decisions which will result in tremendous cuts in Norwegian climate gas emissions by 2020. Or perhaps there will be yet another delay? 14 years' experience of follow-up to the Kyoto Agreement indicates that the politicians will once again put the difficult decisions off. It is much easier to save the rain forests in Brazil and Indonesia than to force Norwegians to drive their cars less.
The climate debate is no longer in vogue
Markku Heikkilä
Nov 24, 2011
Finland's climate policy has to a large extent involved an adjustment to the European Union's general climate line. The same applies to the Durban summit. Finland's support for the EU's target of a 30 per cent reduction in emissions is conditional, whereas all the major industrialised countries have sincerely promised to reduce their emissions. There is emphasis on the role of clean technology. Despite this, the main change that has occurred in the climate debate is that the whole subject has been side-tracked, left in the background of politics but out of sight.
New threats
Thomas Larsen
Oct 27, 2011
Radical Islamics are still the biggest terror threat against Denmark. But after the tragedy in Norway there has been increased focus on political radicalism - on both the right and the left.
Time of political dissolution
Egill Helgason
Oct 27, 2011
There has been considerable political turmoil in Iceland after the financial collapse in October 2008. After the banks went bankrupt there were mass protests in Reykjavik for days. They reached their peak in January 2009 in what came to be known as the 'household revolution' when fires were lit in the city, stones thrown at the Parliament (Alltinget) and the police used tear gas against the angry crowd.
Swedish police uncertain
Eva Franchell
Oct 27, 2011
To follow the Swedish debate on terrorism and political extremism you have to understand the concept of the roundabout dog. It might seem frivolous in such a serious context but the fact is that the security police's latest crackdown was based on such a dog.
Is it naive to be open?
Aslak Bonde
Oct 27, 2011
When Jens Stoltenberg committed us all to meet terror with more openness and democracy, he added in the same sentence that we should never be naive. In the months that have elapsed since the 22 July, it has become clearer how difficult it is to weigh these promises up against each other. It has also been surprisingly difficult to assess whether Norwegian society has become more divided or more united after the terror attacks, and whether there are grounds for more or less extremism.
Something has changed in Finland
Markku Heikkilä
Sep 26, 2011
The last political assassination at ministerial level in Finland was in 1922. The organised far right is a very marginal group in the country. The extreme left has not been heard from in a long time. We have not seen any major political demonstrations for something or against something for a while. No suspicion of terrorism directed against Finland has emerged. Nevertheless, during the autumn, the waves in the debate of extreme political movements have surged high in the country and a new aggressiveness has emerged in the debate climate.
September 2011: Heading towards a change of government in Denmark?
Thomas Larsen
Sep 13, 2011
The leader of the Social Democrats, Helle Thorning-Schmidt, is the favourite to win the election in Denmark on Thursday, 15 September. She will have a tough challenge. She is leading a party that is on its way towards a disappointing result, and she will have to lead a disconnected coalition.
The Nordic countries must ensure broader agricultural subsidies that show more solidarity
Ann-Kristine Johansson
The Nordic Council's Environment Committee has recently submitted a statement to the EU Commission as an input to the reform of the EU agricultural subsidies. We attach importance to improving food safety and ensuring food supply and call for an agricultural policy that promotes production across the Nordic region.
Sopimuksen tulkinta
Jan-Erik Enestam
Pohjoismaisen 14.7.1994 hyväksytyn sosiaalipalvelusopimuksen 7 artiklassa lukee: ”Pohjoismaan kansalaista ei saa lähettää kotiin sillä perusteella, että hän on sosiaalipalvelujen tai toimeentulotuen tarpeessa, jos hänen perhesuhteensa, siteensä asuinmaahan tai muut olosuhteet puoltavat hänen jäämistään sinne eikä missään tapauksessa, jos hän viimeisen kolmen vuoden ajan on laillisesti asunut maassa”.
Finlands järnvägar förfaller
Markku Heikkilä
Aug 25, 2011
Man har varit tvungen att minska hastigheten för tågen i Finland, eftersom järnvägarna är i allt sämre skick. Det finns stora behov av investeringar i trafiken i landet, men det är svårt att hitta finansiering. Statens trängda ekonomi har hindrat alla omfattande nya projekt fastän avstånden är långa i Finland och behoven av transporter stora. Trots det visionerar man om tunnel till Tallinn och järnväg till Ishavet.
Transport policies in the Nordic region: Open or closed networks?
Helena Spongenberg
Aug 24, 2011
The Nordic Ministerial Council for transport policies ceased to exist a few years ago although crossborder traffic is growing more than ever in the Nordic Region. Experience have also shown that grand crossborder transport projects can bind the Nordic countries closer together. Despite this increase and experience, it is still the national traffic projects that are prioritised when Nordic governments decide on transport policies. Analys Norden takes a look at what drives transport policies in the Nordic countries.
Bilnasjonen
Egill Helgason
Aug 24, 2011
Islendingene er en bilnasjon, storforbrukere av biler. Her er det flere biler per innbygger enn noe annet sted i Europa, ca 665 biler per 1000 innbyggere, man må dra til USA for å finne et tilsvarende antall biler. Bilparken er også en av de mest energikrevende i verden i forhold til innbyggertall. Islendingene eier store biler, og islendinger bruker privatbiler til de aller fleste gjøremål. Bilen er ikke bare et transportmiddel, islendingens yttertøy og hans mest nyttige tjener, men også et statussymbol og en del av identiteten.
Åland på ett hav av sprit
Nina Fellman
Aug 24, 2011
Åland består av 6 500 öar i havet. Detta faktum både skyddar och begränsar landskapet, beroende på vilket perspektiv man väljer. Hur man än ser på det är transporterna till och från öriket själva livsnerven för att upprätthålla ett ekonomiskt livskraftigt samhälle som är så litet och så perifert som Åland.
Nasjonsbyggingen fortsetter
Aslak Bonde
Aug 24, 2011
Politikere er velgerstyrt. Det er hovedforklaringen på at de mange vyer om nye veier og toglinjer til Sverige og resten av Europa forblir på tegnebrettet. Det er på norske veier og tog velgere flest befinner seg, og de vil at politikerne først bruker penger på å gjøre det norske transportnettet bedre. Kanskje er det likevel en endring på gang. Utredningene av høyhastighetstog er konkrete, og det toget kan komme til å starte i København.
Sænkes grænsebommene om Danmark?
Thomas Larsen
Aug 24, 2011
Med planerne om styrket grænsekontrol har Danmark trukket overskrifter i den internationale presse, udløst EU-kommissionens vrede og modtaget skarp kritik fra Tyskland. Ironisk nok var kontrollen tænkt som en vindersag.
Svenskt tågkaos på kors och tvärs
Eva Franchell
Aug 24, 2011
Sverige ligger mitt i Norden. Den svensk som vill resa till ett utomnordiskt land måste alltid passera genom eller förbi sina nordiska grannar. Samma sak gäller för alla de varor som skickas från Sverige till resten av världen. Svensk export till Ryssland går över Finland medan småländska möbler tar vägen över Danmark.
Nordic countries eyeing 'core' EU transport network
Valentina Pop - EU Observer
Aug 24, 2011
Scandinavian cross-border bridges and highways are given as an example for successful project management in an area where the EU is currently trying to cut waste, politicking and huge delays in execution by focusing on a 'core' network of transport routes.
August 2011: A changed Norway
Aslak Bonde
Aug 16, 2011
"If one man can cause so much evil, just think how much love we can create together". This quote from a young member of the Labour Party circled the globe in the days after the mass killings and terror of the 22 July, and set the tone for the reaction by the Norwegian society. The warmth and sense of community were similar to what old people remember from the spring of peace in 1945. But autumn is fast approaching in Norway - with an election campaign, soul-searching and difficult weighing of pros and cons.
Nordic countries get an international voice in the Arctic
Helena Spongenberg
Jun 23, 2011
Global warming has changed the Arctic and the region is now facing a very different future that many nations and companies want to be a part of. The Arctic countries are set to make big short term earnings, but at what cost? Analys Norden takes a look at the Nordic countries’ role in the Arctic debate and how they see the risks and opportunities in the Arctic.

Search in News

Recent publications