Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

”Offra lite av den nationella energipolitiken!”

Norden riskerar att förlora sin position som föregångare på energiområdet om inte regeringarna överger sin snävt nationella politik. Tidigare klimatkommissionär Connie Hedegaard poängterade både brådskan och allvaret i debatten om det framtida nordiska energisamarbetet i Almedalen.

05.07.2017

Nu är det dags för nästa steg i energipolitiken - ett gemensamt nordiskt steg, manade Connie Hedegaard i Alemdalen.

Photographer
Johannes Jansson/norden.org

- Det finns goda intentioner och mängder av nordiska rapporter. Men det finns också en tidsfaktor, sa Connie Hedegaard.

- Det är just nu världens länder slåss om att utforma de mest klimatsmarta framtida energisystemen. Det är nu Norden måste ta nästa steg för att fortsätta vara förlöpare. Men fortfarande är mycket av politiken nationell, sa hon.

Vägen framåt avgörande

Utgångspunkten för debatten i Nordens tält i Almedalen var den helt färska rapporten  ”Nordiskt energisamarbete: Starkt i dag – starkare i morgon” skriven av den tidigare Nokiachefen Jorma Ollila.

Två tredjedelar av världens utsläpp av växthusgaser kommer från energisektorn. Den globala omställningen till hållbar energi är avgörande för att uppnå målen i Parisavtalet. Norden ligger i världstoppen och kan dessutom luta sig på ett etablerat välfungerande samarbete inom elmarknaden. Men vägen framåt är inte utstakad - och kan vara avgörande för regionens tillväxt och globala ställning.  

Parisavtalet gav momentum

Rapporten  ger råd om hur de fem nordiska länderna kan agera i det momentum och på den internationella marknad för förnybara energilösningar som Parisavtalet skapat.  Huvudpoängen är att de nordiska länderna visserligen ligger bra till, men vart och ett är för små för att hävda sig ensamma.    

- De senaste 12 månaderna har alla de nordiska länderna designat sina egna politiska strategier för  energi och klimat. Var och en gjorde detta arbete separat, utan dialog och diskussioner. Vi behöver tänka om, annars missar vi chansen till jobb och tillväxt, sa Jorma Ollila.

Erik Brandsma, generaldirektör för den svenska energimyndigheten, berättade att han tillsammans med den svenska energiminstern besökte Kina i våras för att skriva avtal om samarbete på energiområdet.

BIlateraler med Kina

- Då hörde vi att Danmark och Finland varit där veckorna innan. Vi konkurrerar med varandra och fattar beslut utan att diskutera med varandra. Vi behöver offra lite av det nationella  - och det kräver ett väldigt starkt politiskt ledarskap, sa Erik Brandsma.  

Connie Hedegaard efterlyste en gemensam nordisk-politisk definition av vad regionen ska prioritera kommande år, en tidtabell och en  ”intelligent arbetsfördelning mellan länderna”.

Enligt Jorma Ollila är det särskilt angeläget med ett samarbete kring transportsektorn, som står för en stor del av utsläppen, och där de nordiska länderna har vitt skilda strategier.

10 miljarder på forskning

Här borde regeringarna stänga in sig tillsammans med industrin och sitta kvar tills de kan ge ”vit-rök-signal” om att de är överens om vägen framåt för de kommande decennierna, sa Jorma Ollila.

Han tror också att länderna har mycket att vinna på att samordna energiforskningen. De nordiska länderna la 2014 runt 10 miljarder NOK på energiforskning. Utan samordning finns det risk att Norden går miste om synergier, kluster och nordiska styrkepositioner, anser Ollila.

Contacts

Anna Rosenberg
Phone +4529692941
Email annros@norden.org