Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Arktisk Råd: Balance mellem kommerciel udvikling og beskyttelse af miljøet i Arktis?

På Arktisk Råds møder i Nuuk sidste uge lancerede både Nordisk Ministerråd og flere af medlemsstaterne ny forskning, som fokuserer på en region i udvikling, men også i fare.

16.05.2011

Arktisk Råd afholdt 12. maj dets 7. udenrigsministermøde i Nuuk, Grønland, og betegnede det som en succes. Danmark overgav formandskabet til Sverige, som får ansvaret for en lang række opgaver de næste to år. Sverige skal blandt andet finde en administrativ løsning på tilgang af observatører i Arktisk Råd og vil fagligt og videnskabeligt søge en balance mellem de kommercielle udviklingsmuligheder, der banker på døren, og en fortsat beskyttelse af det sårbare arktiske miljø.

Det danske formandskab 2009-2011 kunne præsentere rapporten ”Snow, Water, Ice and Permafrost in the Arctic” (SWIPA), som blandt andet konkluderer, at vandstanden forventes at stige i højere grad end tidligere antaget af IPCC. Dette skyldes, at man ikke har medtaget data om eksempelvis indlandsisens forventede afsmeltning. SWIPA-rapporten var også genstand for en stor international konference i København 4.-6. maj 2011 med deltagelse af ca. 400 forskere og beslutningstagere. Under det danske formandskab blev landene også enige om at styrke arbejdet i Arktisk Råds ved at nedsætte et permanent sekretariat, som fortsat skal ligge i Tromsø, Norge.

Alle lande og faste deltagere (oprindelige folk) gav deres synspunkter på fremtidige udfordringer og muligheder for Arktis. Der var bred enighed om, at der skal åbnes op for de fremtidige kommercielle og erhvervsrettede muligheder som eksempelvis olie- og mineraludvinding, øget turisme og shipping samt udvikling af nye erhvervstiltag. På én og samme tid var der også enighed om en fortsat stærk beskyttelse af naturen og miljøet i Arktis. Den store opgave for rådet – og det svenske formandskab – bliver dermed at finde en balance mellem kommerciel udvikling og beskyttelse af naturen og miljøet i Arktis.

Det svenske formandskabsprogram vil gennem en række initiativer søge at finde denne balance ved:

  • At prioritere udarbejdelsen af rekommandationer vedr. beredskab og undgåelse af oliespild.
  • At fokusere på robustheden (resilience) i Arktis i en ”Arctic Change Report”.
  • At fokusere på en øget brug af miljøkonsekvensvurderinger (environmental assessments)
  • At følge op på Arctic Human Development Report.

Finland anerkendte i sin intervention den store støtte, som Nordisk Ministerråds giver Arktisk Råd via forskellige puljer, herunder det arktiske samarbejdsprogram. Finland sagde tillige, at man håbede på den samme støtte i fremtiden fra Nordisk Ministerråd til at understøtte initiativer i Arktisk Råds regi.

Nordisk Ministerråd har i 2010-2011 støttet projektet ”Megatrends in the Arctic” med 1 mio. DKK. ”Megatrends in the Arctic” optegner den fremtidige overordnede kontur for udvikling i Arktis og giver et bud på 9 tendenser – megatrends. ”Megatrends in the Arctic” blev lanceret til ministermødet af den danske udenrigsminister, Lene Espersen.   

Yderligere information om Arktisk Råd (Nuuk deklaration og Sveriges formandskab) findes på www.arctic-council.org.

Yderligere information om Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram og ”Megatrends in the Arctic” findes på www.norden.org samt ved kontakt til rådgiver Nauja Bianco (tlf. +45 33 96 03 42).