Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian.

Hvordan skaper vi bærekraftige løsninger for folkehelsen?

Den kommende Nordiske folkesundhedskonference 2017 handler om folkehelse i et velferdssamfunn i forandring – hvordan skaper vi bærekraftige løsninger?

19.05.2017
Photographer
Yadid Levy / Norden.org

Den Nordiske folkesundhedskonference er en tradisjonsrik møteplass for fagfolk innen helseområdet, og den har siden 1987 satt folkehelse og folkehelsearbeidet i Norden på dagsordenen. I år er den danske Sundhedsstyrelsen ansvarlig for at holde konferansen i Ålborg i Danmark. Den blir arrangert i tett samarbeid med helsemyndighetene i Finland, Island, Norge og Sverige.

Nordisk ministerråd (MR-S) delfinansierer (500.000 DKK) Nordisk folkhelsekonferansen 2017. Prosjektmedarbeider Emil Bengtson på ministerrådet sier dette om hvorfor NMR bidrar med midler:

- Minsterrådet har som ambisjon og styrke det nordiske folkhelsesamarbeidet og samarbeidet for en likestilt helse. Konferansen er en viktig møteplass for å fremme samarbeidet mellom de nordiske landene, Færøyene, Grønland & Åland, og gjennom ministerrådets delfinansiering vil man også sikre deltagelse fra eksperter og aktører i hele Norden. Målet er også at vesentlige konklusjoner og budskap fra konferansen formidles videre og inspirerer til framtidig nordiskt samarbeid.

- Hva vil være de viktigste temaene under konferansen?

- Konferansen belyser viktige utfordringer for de Nordiske landene så som helseforskjeller innen befolkningen og økende psykisk sykdom blant visse grupper av befolkningen.

- Hva håper MR-S kommer ut av konferansen?

- At de kunnskaps- og  erfaringsutvekslinger som kommer fram på årets konferanse kan bidra til å sette retningen for fortsatt nordisk samarbeide, men også at det inspirerer til folkhelsearbeide i de enkelte landene, regionene og byene i Norden.

- På hvilken måte vil dette komme Nordens innbygger til gode?

- Ved at de nasjonale og lokale folkhelseaktører møtes og inspirerer hverandre bidrar vi også til at nye og bedre tiltak og metoder kan utvikles og komme de nordiske innbygerne tilgode.

Konferansen byr på et spennende program med eksperter innenfor blant annet: Sosial ulikhet innen helse, mental helse, sosial bærekraft og sosial markedsføring. Eksperterne setter fokus på de utfordringer og muligheter, som er på helseområdet, innenfor rammene av de nordiske velferdsmodeller. I tillegg til de mange spennende foredragsholdere byr konferansen også på flere studieturer, som har fokus på helse og lokale tiltak.

Les mer og meld deg på til konferansen  her.

Contacts

André H. Jamholt
Phone +45 60 39 42 32
Email andjam@norden.org