Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian.

Inkludering og demokratisk medborgerskap i barnehage og skole

2. og 3. mai inviterer Nordisk ministerråd og det norske formannskapet til en nordisk konferanse om barnehagen og skolen som sentrum for inkludering og demokratisk medborgerskap. Hvordan kan barnehagen og skolen styrke opplevelsen av tilhørighet og deltakelse for barn og unge?

17.03.2017

Nordiske samarbeidsminister Frank Bakke-Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Norge retter fokus mot hvordan vi kan redusere faren for utenforskap i skolen.

Photographer
Yadid Levy / Norden.org

I tillegg til en rekke dyktige forskere og fagfolk fra hele Norden vil også den nordiske samarbeidsministeren Frank Bakke-Jensen og kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fra Norge samt minister för högre utbildning och forskning i Sverige, Helene Hellmark Knutsson, delta på konferansen.

Konferansen foregår på de skandinaviske språkene og enkelte innlegg på engelsk. Det vil være tolking til islandsk og finsk.

Konferansen egner seg særlig godt for personer med ansvar for politikkutvikling, forskning og praksis nasjonalt, regionalt og kommunalt.

Påmelding innen 3. april, men først til mølla (begrenset antall plasser).

Påmelding og mer informasjon om konferansen

Contacts

Frøydis Johannessen
Phone +45 21 71 71 44
Email frjo@norden.org

Siv Lien
Mobile: + 47 909 65 809
E-mail: siv.lien@kd.dep.no
Prosjektleder/Project Manager
Kunnskapsdepartementet/
Norwegian Ministry of Education and Research