Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Journalister ser på velfærdstrusler

Professor Joakim Palme, en af Nordens førende forskere og eksperter i den nordiske velfærdsmodel, er blandt hovednavnene på Nordisk Journalistcenters store journalist-kursus, det seks uger lange "Aarhus 2012 - Nordens globale udfordring" 3. september–13. oktober.

29.03.2012

Kurset gennemføres for 55. gang og sætter i år for alvor fokus på de globale trusler for den nordiske kultur og den nordiske samfundsmodel. Kurset tager i år ruten Aarhus-Reykjavik-Bruxelles-Stockholm.

Med felt-studier i Aarhus (indvandring, økonomi mv) og Island (økonomisk storhed og fald) ser kurset på bl.a. økonomiske, klimatiske og indvandringsmæssige stress-faktorer, som tester det nordiske samfunds fremtids-perspektiver. I Bruxelles afsøges det politiske EU-miljø for forklaringer - og hele kurset samles op på Nordens Velfærdscenter i Stockholm, hvor bla. Joakim Palme, professor ved Uppsala Universitet, taler.

Palme har været en markant skikkelse i den nordiske velfærdsdebat. Han ledede bl.a. den svenske velfærdskommission (1999-2001) og er internationalt anerkendt for sin ekspertise på nordisk og international socialpolitik.

"Aarhus 2012 - Nordens globale udfordring" er et hektisk og actionpræget seks ugers efteruddannelseskursus for nordiske journalister, primært finansieret af Nordisk Ministerråd.

Tilmelding senest 9. april  

Contacts

Anders Lange
Telefon +45 89 440 560
E-mail al@dmjx.dk