Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Kina viser stigende interesse for Norden

En bæredygtig udvikling af den nordiske velfærdsmodel var temaet, da en højtstående kinesisk delegation besøgte Københavns Universitet mandag. Under overskriften “Urban Social Management System Reform” fortalte repræsentanter fra universitet og den private sektor om danske løsninger på de strukturelle og demografiske udfordringer i disse år.

06.07.2011

Lederen af den kinesiske delegation, Kong Jingyuan, Chef for den Nationale Udviklings- og Reformkommission i Kina (NDRC) fortalte om de store udfordringer Kina står overfor blandt andet som følge af en voldsomt stigende urbanisering.

Photographer
Mats Holmström/norden.org

- Dette besøg er et tydeligt bevis på den stærkt stigende interesse for Norden og vores helt unikke samarbejde, som vi oplever i disse år, sagde Geir Helgesen, Direktør for NIAS, Nordisk Institut for Asienstudier (KU), der havde organiseret besøget i København.

Marius Sylvestersen, Business Manager fra Klima Konsortiet forklarede hvordan mange Private Public Partnerships opstår i disse år som svar på de store udfordringer som følge af globaliseringen og en aldrende befolkning.

Lederen af den kinesiske delegation, Kong Jingyuan, Chef for den Nationale Udviklings- og Reformkommission i Kina (NDRC) fortalte om de store udfordringer Kina står overfor blandt andet som følge af en voldsomt stigende urbanisering. Kong understregede, at man derfor er meget interesseret i udviklingen de nordiske lande for at finde smarte og bæredygtige løsninger.

-NIAS er med til at oprette et informations- og analysecenter indenfor Sino-Danish Renewable Energy Development Programme i samarbejde med China National Renewable Energy Center, forklarede Anja Møller Rasmussen, chefbibliotekar på NIAS.

Det nye center skal skabe rammer for et samarbejde omkring vidensdeling og formidling som tager højde for forskellighederne i videnskultur og – praksis i henholdsvis Kina og Danmark og forventes etableret i løbet af 2011.

Contacts

Geir Helgesen
Phone (+45) 35329523
Email geir@nias.ku.dk