Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Øresundsregionen til debat i Island

Selv om Nordisk Råds session i år blev afholdt i Reykjavik, så var Øresundsregionen på dagsordenen. Ole Stavad, formand for den danske delegation til Nordisk Råd, rejste sagen om svenske lægestuderende i København:

27.10.2005

-Vi skal få Øresundsregionen til at være en sammenhængende vækstregion. I den sammenhæng har vi mange svenske studerende på lægestudiet i København, så der burde være mulighed for at få praktiktid på skånske sygehuse, selv om man studerer på Københavns Universitet. Jeg har skriftligt spurgt, om man fra den svenske regerings side vil være medvirkende til at løse det problem, at der ikke er fundet en lokal aftale.

Et skriftligt svar fra den svenske undervisnings- og kulturminister, Leif Pagrotsky, opfatter jeg som en positiv tilkendegivelse fra den svenske regering om at medvirke til at få Øresundsregionen til at hænge sammen. Derfor vil jeg spørge den svenske samarbejdsminister om vi kan få fundet en løsning på det problem.

Samarbejdsminister Berit Andnor fra Sverige svarede, det burde være muligt at finde en løsning i Øresundsregionen, måske gennem Øresundskomiteen. Hun ville tage sagen op med regionale repræsentanter i Skåne.

Ole Stavad svarede, at det er positivt hvis regeringer og landspolitikere i begge lande i fællesskab arbejder for at Øresundsregionen også på det her område bliver en sammenhængende region, der ikke skilles af Øresund.