Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Sändning från Sveriges Riksdag om gränshinder

Onsdagen den 11 april klockan 09.00 direktsände Sveriges Riksdag från temadebatten om gränshinder.

10.04.2012

Under perioden 11-25 april kommer de nordiska parlamenten, med undantag för det grönländska, att arrangera en temadebatt om gränshinder. Den 11 april klockan 09.00 direktsände Sveriges Riksdag debatten.

Här kan du se debatten i efterhand

Läs mer