Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Styrk søfartssikkerheden i Nordatlanten

Nordiske politikere har netop deltaget i den 8. arktiske parlamentarikerkonference i Fairbanks, Alaska. Politikerne peger på, at de nordiske lande har et stærkt kulturelt og værdimæssigt fællesskab, som gør det oplagt i fællesskab at tage fat på de mange udfordringer som klimaforandringerne skaber.

27.08.2008

Et af hovedemnerne på konferencen var søfartssikkerheden i Nordatlanten og i Arktis. Tilsyneladende vil flere og flere områder i det arktiske område blive sejlbare, og der er mere og mere trafik i området bl.a. af krydstogtsskibe. Ifølge prognoser kan Nordvestpassagen blive isfri og sejlbar om sommeren og det vil formodentlig også få fragtskibe og olietankere til at sejle nord om Nordamerika.

”I forhold til de enorme afstande, store ubeboede områder og barske vilkår, er der få midler til søredning i de arktiske områder og omkring Grønland. Med den kraftigt stigende krydstogtsturisme kan alle forestille sig, hvilken katastrofe det kunne blive, hvis et krydstogtsskib synker i de iskolde og øde arktiske farvande. Derfor må der vedtages fælles internationale regler, der kan forebygge sådanne ulykker og muliggøre redningsindsatsen, hvis ulykken alligevel skulle ske” siger kontreadmiral Henrik Kudsk, chef for Grønlands Kommando, som talte på konferencen. På konferencen deltog politikere fra USA, Rusland, Canada, Danmark / Grønland, Norge, Sverige, Finland og Island.

I år varer krydstogtsæsonen fra slutningen af maj til starten af oktober. I den periode vil 45 forskellige krydstogtskibe tage turen gennem Grønlands farvande. Lige nu svarer kapaciteten på krydstogtskibene cirka til 55.000 mennesker, hvilket også er størrelsen på Grønlands befolkning.

” Det er tydeligt, at der er behov for en stærkere fællesnordisk indsats for at få et bedre søredningsberedskab i Nordatlanten. Derfor er jeg glad for, at konferencen vedtog aktivt at arbejde for at forbedre beredskabet i Nordatlanten”, siger Niels Sindal, Soc. dem, formand for den danske delegation i Nordisk Råd. Sindal bakkes op af de øvrige deltagere på konferencen: Erling Bonnesen, Venstre, Henrik Brodersen, Dansk Folkeparti, Bente Dahl, Det Radikale Venstre, og Juliane Henningsen, IA, grønlandsk folketingsmedlem.

Politikerne peger på, at de nordiske lande har et stærkt kulturelt og værdimæssigt fællesskab, som gør det oplagt i fællesskab at tage fat på de mange udfordringer som klimaforandringerne skaber. Mange af disse udfordringer kan ikke løses af et enkelt land, men kræver, at lande eller regioner handler samtidigt og koordineret.