Document Actions

Videos

Latest videos from the Nordic Council and Nordic Council of Ministers and affiliated organisations.


Poul Nielson on the EU pillar of social rights

- Det er en grønn tråd i Norges formannskap

Periarfissanut nutaanut pigit. Nunani Avannarlerni suliffissarsigit!

Hoppa på nya möjligheter. Hitta ditt jobb i Norden!

Royn okkurt nýtt. Fá tær nýtt arbeiði í Norðurlandum!

Risto EJ Pentilä Gränshinderrådet

Henrik Dam Kristensen om Nordisk Råds session

En karriär i det nordiska samarbetet

Intervju med Christer Hyggen, forsker ved NOVA og forskningskoordinator for NORDBUK.

Mød en medarbejder: Annette Askerøi-Waldmann

Mød en medarbejder: Marjaana Mäkelä

Eygló Harðardóttir hälsar välkommen till arbetslivskonferensen

Do Everything: Break Stereotypes when Choosing Education and Work

Ungdomens Nordiska Råd fokuserar på arbetsmarknadsfrågor 2014

Karin Åström: Vi behöver särskilda ungdomsfora för sysselsättningsfrågor