Big Picture Blue Yellow
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Ökad rörlighet i Norden 45 000 nordbor flyttar varje år till ett annat nordiskt land. De nordiska länderna har skapat goda möjligheter för rörlighet mellan länderna,... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/oekad-roerlighet-i-norden http://www.norden.org/en/news-and-events/images/mann-paa-fly
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Dagfinn Høybråten leder norsk sanningskommission om samer och kväner Nordiska ministerrådets generalsekreterare Dagfinn Høybråten har fått i uppdrag att leda en sanningskomission som ska undersöka vilka oförrätter... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/dagfinn-hoeybraaten-leder-norsk-sanningskommission-om-samer-och-kvaener http://www.norden.org/en/news-and-events/images/people/secretary-general/dagfinn-hoeybraaten/img_4383.jpg
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news One out of ten people in the Nordic region live in the shadow of happiness Not everyone in the Nordic region is happy. Happiness is unevenly distributed, and a rising proportion are dissatisfied or unhappy, particularly... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/one-out-of-ten-people-in-the-nordic-region-live-in-the-shadow-of-happiness http://www.norden.org/en/news-and-events/images/menneske-paa-torg
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news On the menu: 24 Nordic policy solutions to change food consumption School food, food waste and climate-smart food are three of the 24 examples of innovative food policy initiatives presented in the new "Solutions... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/on-the-menu-24-nordic-policy-solutions-to-change-food-consumption http://www.norden.org/en/news-and-events/images/topics/foodstuffs/setting-the-table
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Fifty events at summer democracy festivals The Nordic Council of Ministers and Nordic Council are well represented at this summer’s democracy festivals, offering fifty events across... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/fifty-events-at-summer-democracy-festivals http://www.norden.org/en/news-and-events/images/folkemoede_cirkuspladsen

Department


Title

Test text

    /