Big Picture Red Yellow
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Nordiskt samarbete på sommarens politiska festivaler Även i år sätter Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet en nordisk agenda på sommarens politiska festivaler runt om i Norden. Flera... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/nordiskt-samarbete-paa-sommarens-politiska-festivaler http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/nordic-council-session/theme-session-2017/mf170404-eo1i0108.jpg
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Hvordan skaper vi bærekraftige løsninger for folkehelsen? Den kommende Nordiske folkesundhedskonference 2017 handler om folkehelse i et velferdssamfunn i forandring – hvordan skaper vi bærekraftige løsninger? http://www.norden.org/en/news-and-events/news/hvordan-skaper-vi-baerekraftige-loesninger-for-folkehelsen http://www.norden.org/en/news-and-events/images/places/iceland/fitness-i-reykjavik
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Ministrar vill ha en plan för nordiskt turismsamarbete Näringsministrarna i Norden vill utöka samarbetet kring turism. Vid ett möte i Bergen i Norge den 16 maj beslutade ministrarna att ta fram... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/ministrar-vill-ha-en-plan-foer-nordiskt-turismsamarbete http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/councils-of-ministers-meetings/naeringsministrar-i-bergen
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news More parallel, please! - New Nordic report on parallel language Local languages and English should be used in parallel at Nordic universities, and the universities should implement language policies to ensure... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/more-parallel-please-new-nordic-report-on-parallel-language http://www.norden.org/en/news-and-events/images/topics/research-and-education/islands-universitet
News http://www.norden.org/en/news-and-events/news Förskolan och skolan kan bidra till att motverka våldsbejakande extremism När de nordiska utbildningsministrarna möttes i Oslo i dag stod demokrati och inkludering i fokus. Det nordiska samarbetet ska stärka kunskapsunderlaget... http://www.norden.org/en/news-and-events/news/foerskolan-och-skolan-kan-bidra-till-att-motverka-vaaldsbejakande-extremism http://www.norden.org/en/news-and-events/images/events/councils-of-ministers-meetings/mr-u-moede-i-oslo

Department


Title

Test text

    /