Document Actions

Declarations

Freedom of movement in the Nordic Region must be protected – declaration from the meeting of the Ministers for Nordic Co-operation on 19 April 2016
On 19 April 2016 the Ministers for Nordic Co-operation discussed freedom of movement in the Nordic Region and released the following statement:
The Nordic Region - together we are stronger
The ministers for Nordic co-operation issued​ a joint statement on 6 February 2014 outlining their vision for Nordic co-operation
Ålandsdokumentet
Ålandsdokumentet utgör en redogörelse om initiativ som kan förstärka de självstyrande områdenas deltagande i det officiella nordiska samarbetet. Vedtaget