Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish.

Deklaration med anledning av tsunamin i Uummannaq på Grönland, från MR-SAM mötet den 22. juni 2017.

Adopted

Date: Jun 22, 2017

Location: Tromsø, Norge

Ministers for Co-operation (MR-SAM)


MR-SAM udtaler på den baggrund følgende:

”Vi de nordiske samarbejdsministre udtrykker vores dybe medfølelse med det grønlandske folk i denne svære situation. Vore tanker går til alle berørte af den frygtelige naturkatastrofe.

Vi bakker i Norden op om Grønland og vi vil konkret anmode den nordiske helseberedskabsgruppe (”Svalbard-gruppen”), som ivaretager det nordiske samarbejde i forbindelse med kriser og katastrofer på baggrund af den nordiske sundhedsberedskabsaftale, om at se på mulighederne for at stå til rådighed med bistand i det omfang Grønland skønner at have behov for det i denne ulykkelige situation.”