Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.
April, 2017

Vi vill ha fortsatt god dialog med USA

USA och Norden – nya förutsättningar var temat för Nordiska rådets temasession i Stockholm i början av veckan. Det blev en mycket intressant och givande debatt, som visade att Norden står upp för sina värderingar samtidigt som vi värnar om fortsatt goda relationer till USA.

Britt Lundberg
Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Den nya administrationen i USA har på flera områden gett signaler som har skapat osäkerhet i omvärlden. Men samtidigt är det ännu för tidigt att avgöra vad som kommer att bli en mer varaktig förändring i USA:s politik.

För Norden är utmaningarna med klimatförändringen, migration, global utveckling, frihandel, jämställdhet och kvinnors rättigheter högt uppe på agendan. Det som förenar oss är värderingar som demokrati, det fria, omanipulerade ordet, välfärd och rättvisa.

Norden är mån om att hålla en öppen dialog med USA och kommer att fortsättningsvis att satsa på gemensamma möten med amerikanska ledare, och vi fortsätter att arbeta för våra grundläggande värderingar och ett globalt engagemang. 

Barack Obama bjöd i maj i fjol in fyra nordiska regeringschefer och Finlands president till ett amerikanskt-nordiskt toppmöte i Vita huset. Vi hoppas att samarbetet och utbytet kan fortsätta på samma sätt under den nya administrationen.

Förutom de viktiga USA-relationerna diskuterades också många andra ärenden under Nordiska rådets temasession. Flera ärenden klubbades av och godkändes som rekommendationer. Det handlar bland annat om förbud mot mikroplast i kosmetik, tolv konkreta åtgärder för att bekämpa antibiotaresistens, samt åtgärder mot modern människohandel och slaveri.

Nordiska rådet har en bred agenda, vilket gör vårt arbete krävande. Som president är jag glad för att vi har som ambition att också behandla utrikespolitik. I en sammanvävd och nätverkande värld är det nästan omöjligt att inte göra det.

Den senaste tidens utblick från nordisk sida mot USA, Ryssland och Storbritannien och tanken på vad vi i Norden kan ha för mervärde av att agera gemensamt, kommer att utgöra startskottet för den nya internationella strategi som Nordiska rådet ska påbörja arbetet med vid ett möte på Åland i juni.

Britt Lundberg, Nordiska rådets president