Document Actions

Videos


Vinnaren av Nordiska rådets litteraturpris 2017: Kirsten Thorup

De nominerade til Nordiska rådets litteraturpris 2017

Katarina Frostenson vinnare av Nordiska rådets litteraturpris 2016

Se de nominerede til Nordisk Råds litteraturpris 2016

Jan Fosse, vinder af Nordisk Råds litteraturpris 2015

Kjell Westö, winner of the Nordic Council Literature Prize 2014

Interview med Auður Jónsdóttir nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Kjell Westö nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Eiríkur Ørn Norðdahl nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Andrzej Tichy nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Claus Beck Nielsen, nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Mona Hovring nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Juaaka Lyberth, nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Eva Runefelt, nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Interview med Johanna Boholm, nomineret til Nordisk Råds litteraturpris 2014

Contact

Louise Hagemann
Phone: +45 21 71 71 41